Sederades med för hög dos

11 jun 2013
Dela artikeln
Vid sederingen fick patienten för hög dos Midazolam och regerade inte på tilltal. Akuten tillkallades och medicinsk personal fick ta över. Patienten transporterades till sjukhuset, men kunde åka hem samma kväll.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, anser att brister förelåg i beställningsrutiner, mottagandet av leverans samt iordningställandet av läkemedlet. Styrkan 5mg/ml hade blivit beställd av misstag; avsikten var att beställa l mg/m1, som kliniken vanligtvis använder.

IVO ifrågasätter om det finns tillräckligt kunskaper på kliniken om sederingmedels effekter. Vårdgivaren ska säkerställa att personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgiften.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 8, som kommer ut den  13 juni.

Socialstyrelsen/IVO

IVO, inspektionen för vård och omsorg, tog den första juni över patientanmälningar och lex Mariaanmälningar från Socialstyrelsen. Myndigheten tog också över pågående utredningar. Eftersom Tandläkartidningen tagit del av ett flertal färdigutredda anmälningar från Socialstyrelsen har vi valt att ersätta skrivningarna med den nya myndighetens namn eftersom det är den nya myndigheten som nu ansvarar för dessa.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch