Skåne samarbetar för bättre forskning

2 apr 2013
Dela artikeln
Samarbete ska förbättra odontologisk forskning i Skåne.

För att höja kvaliteten inom tandvården planerar Region Skåne, Folktandvården Skåne, odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och privattandläkare i Skåne att samarbeta kring odontologisk forskning under kommande år.

Behov som identifieras i tandvården ligger till grund för ett antal forskningsfrågor. Stora populationer i olika tandvårdsmiljöer kommer att ingå i studierna för att öka den vetenskapliga kvaliteten. Sedan ska forskningsresultat snabbt nå ut till vården, är det tänkt.

Med hjälp av breda forskningsinsatser hoppas man till exempel minska förekomsten av tandsjukdomar hos vissa grupper i befolkningen samt identifiera bra behandlingar för äldre samt barn och ungdomar.

Samband mellan orala sjukdomar och allmänhälsan kommer också att studeras.

Handlingsplanen för forskningssamarbetet i Skåne tas upp i Region Skånes tandvårdsutskott den 3 april och i hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 april.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch