Skåne satsar på egen specialistutbildning

Startar 2016 13 jan 2016
Dela artikeln
Folktandvården Skåne satsar egna pengar för att utbilda specialister.
– Behovet av specialister är större än tillgången, säger utvecklingschef Ewa Ericson.

Region Skåne, liksom övriga landsting, är med och betalar för nationella utbildningsplatser som är sökbara för alla. Utöver detta betalar Skåne uppdragsutbildningar för fyra specialister, som man hoppas ska återvända för arbete inom folktandvården i Skåne.

Men detta räcker inte.

– Vårt ökade behov av specialister beror bland annat på vår satsning på kompetensutveckling, forskning och vårdutveckling och även på ökade möjligheter för våra anställda att ha delade tjänster mellan Folktandvården Skåne och Tandvårdshögskolan i Malmö, förklarar Ewa Ericson.

Det är det första gången som Folktandvården Skåne går in och själva betalar för utbildning av specialister i samverkan med Malmö högskola.

De egenfinansierade ST-utbildningarna startar under 2016 och gäller pedodonti, ortodonti, endodonti och oral protetik. Men det finns planer på att finansiera ytterligare ST-platser inom andra specialiteter under 2017.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch