Skåne vände trenden

Arbetsmiljö 15 feb 2018
Dela artikeln
Stigande ohälsotal gjorde att man tog ett helhetsgrepp på arbetsmiljön inom folktandvården i Skåne. Och nu har fler kommit tillbaka i arbete.

Högt tempo på jobbet. Krav på service och tillgänglighet. Samtidigt ska resten av livet också hinnas med och tiden för återhämtning blir knapp.

– Vi har många tandläkare som är högpresterande och vill göra sitt bästa både för patienterna och för arbetsgivaren. Då kämpar man på in i det sista. Tills man inte orkar mer, säger Lars Hagerström, huvudskyddsombud för Tjänstetandläkarna Skåne.

Arbetsgivaren hade under några år noterat stigande sjuktal och ökande psykosocial ohälsa, men nu har de lyckats vända trenden. Arbetsgivare och huvudskyddsombud har ett välfungerande samarbete.

– Som huvudskyddsombud har man en viktig roll i att peka ut var det behöver göras något. Vi träffar arbetsgivaren återkommande och tar bland annat upp möjliga åtgärder för att minska sjukskrivningarna.

I november 2016 var 5,6 procent av tandläkarna inom folktandvården i Skåne sjukskrivna. Arbetsgivaren satsade då parallellt på förebyggande arbetsmiljöarbete och att jobba aktivt med dem som varit sjukskrivna mer än 14 dagar.

– Till exempel har man gjort anpassade scheman och tagit mer stöd från företagshälsovården. Man har också organiserat om så att varje chef får färre medarbetare. Då kan chefen vara mer på plats och upptäcka tidiga tecken på stress.

Lars Hagerström tycker att man även som kollega kan vara uppmärksam på tidiga tecken på stress, till exempel om någon ändrar sitt beteende, drar sig undan eller har humörsvängningar.

– Prata då med kollegan eller din chef om att du ser att personen inte mår bra. Verksamheten ska anpassas efter resurserna, så att man inte organiserar så att de anställda blir sjuka.

I affärsplanen för 2016 hade arbetsgivaren sedan tidigare planerat in ledarskapsutbildning för alla klinikchefer, vilket visade sig ligga rätt i tiden. I november 2017 hade sjukskrivningarna minskat, framför allt på grund av att färre var långtidssjukskrivna.

– Men trots att det går åt rätt håll är det fortfarande höga siffror. Sjukfrånvaron har också ökat rejält i en av våra divisioner, även om den sjunker i de övriga.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöreglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) säger bland annat att arbetsgivaren ska:

  • Se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, och att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.
  • Se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.
  • Vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.
  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Källa: Arbetsmiljöverket

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch