Skatteverket kräver tandläkare på miljonbelopp
Skatteverket gjorde en begränsad kartläggningen av tandläkarnas deklarationer förra året. I år görs en större kartläggning. Skatteverket gjorde en begränsad kartläggningen av tandläkarnas deklarationer förra året. I år görs en större kartläggning.

Skatteverket kräver tandläkare på miljonbelopp

2 maj 2014
Dela artikeln
Tolv tandläkarpraktiker ska betala sammanlagt 7,5 miljoner kronor i skatt efter upptaxeringar som Skatteverket har gjort för taxeringsåren 2011 och 2012.

Fler lär bli skyldiga pengar. Beslut har ännu inte fattats i nästan hälften av de 63 tandläkardeklarationerna som Skatteverket bestämde sig för att kontrollera 2013.

Förra året beslutade Skatteverket att göra en begränsad kartläggning av tandläkarnas deklarationer.

– Vi valde att göra kontroller i några län för att ta branschen på pulsen, säger Eva Björklund, Skatteverkets nationella samordnare av oredovisade inkomster.

Fastnade i kontrollen

Skatteverket fick en lista från Försäkringskassan med uppgifter om ersättningarna som Försäkringskassan hade betalat ut till tandläkare. Summan på patientutgifterna jämfördes med redovisade inkomster i deklarationerna. När siffrorna inte stämde, fastnade deklarationerna i kontrollen och Skatteverket startade en utredning.

I en del fall fanns uppgiften om patientavgifterna med i deklarationen, fast på fel plats. I andra fall var skillnaden mycket liten. I sådana fall valde Skatteverket att inte gå vidare med ärendena.

– När det rör sig om större belopp där vi inte kan få ihop siffrorna kontaktar vi tandläkarna. Ofta behöver vi ta in bokföringen för att göra en revision, berättar Eva Björklund.

Hittills har tolv tandläkare fått omprövningsbeslut där de krävs på mer skatt för taxeringsåren 2012 och 2011. Det handlar till exempel om oredovisade intäkter, oredovisade löner samt arbetsgivaravgifter. Ofta krävs tandläkarna även på skattetillägg, en sorts ”straffavgift” som antingen är 20 procent eller 40 procent beroende på vad som är fel med deklarationen.

Handlar detta om skattefusk?

– Det handlar inte bara om skattefusk. Det finns nog ett antal tandläkare som inte vill betala skatt, men i en del fall beror felen på okunskap, säger Eva Björklund.

Kommer man på att något är fel i deklarationen eller att man har missat att ta upp en inkomst finns det möjlighet att göra en självrättelse.

– Men det förutsätter att man kommer in med rättelsen innan Skatteverket startar en kontroll i det enskilda fallet. Fördelen med att göra en självrättelse är att man slipper risken att betala skattetillägg och att bli anmäld för brott.

Omfattande kartläggning

Utifrån den begränsade kartläggningen som påbörjades 2013, har Skatteverket beslutat att göra en mer omfattande kartläggning av tandläkare i år. Skatteverket uppskattar att runt 300 deklarationer fastnar i första kontrollen, men antalet omprövningsbeslut blir lägre.

Kontrollen går till på ungefär samma sätt som förra året och kommer att pågå hela 2014 och eventuellt in på 2015.

Läs mer i artikeln Skatteverket: Så undviker du fällorna.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch