Skyller på kollega – delegitimeras ändå

11 jun 2014
Dela artikeln
Tandläkaren skyller på sin kollega för de allvarliga bristerna i vården, men HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, finner inga belägg för anklagelserna och drar in tandläkarens legitimation.

Tandläkaren har efter tidigare brister i vården haft prövotid, men efter att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inspekterat 21 patientjournaler, beslöt IVO att lämna över fallet till HSAN. IVO ansåg att bristerna i tandläkarens yrkesutövning fortfarande var så allvarliga att HSAN borde besluta om delegitimering.

I flera fall har tandläkaren inlett behandling med rehabiliterande vård som följts av sjukdomsbehandling och förebyggande behandling; detta är enligt HSAN ett bevis på oskicklighet.

Kollega polisutreds

Den anmälde tandläkaren hävdar själv att de brister IVO funnit vid sin granskning beror på att den andra tandläkaren på kliniken har förfalskat och manipulerat journaler för att vilseleda Försäkringskassan. Kollegan ska sedan 2010 ha agerat på ett sätt som åsamkat kliniken mycket stor skada. Kollegan är föremål för polisutredning för trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri.

Men HSAN köper inte argumentet om kollegans manipulationer och förfalskningar; tandläkaren har inte närmare kunnat ange vilken information som har förfalskats eller manipulerats av den andre tandläkaren. Huvuddelen av de brister som upptäckts framstår enligt HSAN inte som brister som skulle bero på manipulation.

Har genomfört förändringar

Den anmälde tandläkaren skriver i sitt yttrande att han genomfört genomgripande förändringar på kliniken för att förbättra omhändertagandet och diagnostiken, men HSAN konstaterar att den anmälde tandläkaren inte förbättrat vården under prövotiden, och återkallar därför legitimationen.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch