Släng inte ordersedeln

27 jun 2011
Dela artikeln

Ordersedeln som följer med ett tandtekniskt arbete får inte slängas. Den är en journalhandling och ska sparas i tio år.

Ordersedeln innehåller tandläkarens anvisning till tandteknikern och teknikerns förklaring till tandläkaren. Tandläkarens anvisning ska ange materialval samt utsträckning, utformning och färg på konstruktionen, bland annat.

Anvisningen ska signeras av tandläkaren. Tandteknikerns förklaring ska beskriva den specialanpassade produkten samt ange vilken patient den är avsedd för. Eftersom patienten har rätt att få veta vilka material som har använts, ska det framgå vad som ingår i konstruktionen.

Batchnummer är nödvändigt för spårbarhetens skull. Förklaringen ska vara signerad av tandteknikern.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch