Små förbättringar med Jönköpingsmodellen

Forskning 1 apr 2019
Dela artikeln
Patienterna känner sig något mindre spända inför och under tandläkarbesöket efter införandet av en coping-modell i Jönköping.

Jönköpingsmodellen för att hantera tandvårdsrädsla är en coping-modell, baserad på internationella förebilder, som har utvecklats för att minska stressen hos både tandvårdspersonalen och tandvårdsrädda patienter i behandlingssituationen (se artikel i Tandläkartidningen nummer 9/2018).

Nu har den utvärderats i en före-efter-studie där samma fyra folktandvårdskliniker med samma 13 tandläkare och 14 tandhygienister deltagit både före och efter. Studien visar små, men signifikanta, fördelar för Jönköpingsmodellen.

Under ”före”-perioden inkluderades cirka 1 350 vanliga patienter, oavsett tandvårdsrädsla, i studien. Patienterna genomförde den planerade behandlingen med vanligt omhändertagande. Patienterna fick svara på två enkäter, en före och en efter behandlingen, där deras upplevelse mättes med parametrarna obehag, smärta, spändhet och patienttillfredsställelse.

Därefter genomgick personalen utbildning Jönköpingsmodellen varefter drygt 1 400 nya patienter, oavsett tandvårdsrädsla, fick svara på samma enkätfrågor före och efter behandlingen i en ”efter”-period.

Resultatet visar att patienterna i den första perioden var signifikant mer spända, särskilt gällde det för kvinnorna, medan övriga parametrar inte visade några signifikanta skillnader.

Forskarna konstaterar att Jönköpingsmodellen tillför nytta till patienterna, även om den inte var så stor som de trodde i sin hypotes. Modellen verkar även gagna kvinnor mer än män. De menar att modellen bör studeras ytterligare för att man ska kunna dra mer generella slutsatser om effekten.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch