Smärtpatienter får lida i onödan

Riksstämman 2015 13 nov 2015
Dela artikeln
Samarbetet mellan tandvård och sjukvård måste bli bättre när det gäller upptäckt och behandling av patienter med kronisk käksmärta. Olika journalsystem och olika försäkringsmässiga skillnader ställer till problem.

Käksmärta är ganska vanligt. Ofta innebär det också att övriga delar av kroppen är involverad, vilket i sin tur ofta leder till ett stort lidande för de drabbade och deras närstående.

Men med bättre samverkan mellan tandvård, sjukgymnast, psykolog och övrig sjukvård finns möjlighet att rehabilitera patienterna. Det framkom vid symposiet ”Kronisk käksmärta – samverkan över yrkesgränser”.

Den typiska smärtpatienten är en kvinna i åldern 30-60 år. Ofta går dessa patienter runt i vården, men utan att bli tagna på allvar.

I många fall hittar man ingen fysisk skada, men personens hela liv är påverkad. Nedstämdhet, oro och ångest kan eskalera.

Om patienten inte får hjälp riskerar smärtproblematiken att förvärras.  berättade psykolog Sophia Åkerblom, som också redogjorde för en mall som kan användas när exempelvis tandläkaren möter en smärtpatient. Det gäller då att avsätta tid för samtal kring problemen.

– Tidig identifiering av problematiken ökar chanserna för bättre prognos, förklarade hon.

Att identifiera patientens tankar, känslor och beteenden samt vilka kort- och långsiktiga konsekvenser detta har är ett sätt klargöra både för patienten och behandlaren hur problematiken ser ut och yttrar sig.

Ett lyckat samarbete mellan olika professioner för dessa patienter är den orofaciala smärtenheten i Malmö och smärtrehab i Lund.

– Här finns en samlad kompetens. Tyvärr är det dock ofta problematiskt att hjälpa patienterna eftersom det sällan finns ett etablerat samarbete mellan sjukvård och tandvård ute i landet, sade Per Alstergren, bettfysiolog och ansvarig för den orofaciala smärtenheten i Malmö.

– Ett exempel är att journalsystem inte samverkar med varandra, vilket leder till att jag som behandlare inte vet vilken behandling patienten fått inom sjukvården tidigare. Ett annat är att de försäkringsmässiga skillnader som finns mellan tandvård och sjukvård, sade han.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

Årets riksstämma – en besökssuccé

Riksstämman 2015 Mer än 5000 besökare tog sig till årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Även för Swedental noterades ett toppresultat.
19 nov 2015

Så påverkar generna risken för sjukdom

Riksstämman 2015 Vilka gener och molekylära mekanismer ligger bakom parodontit och karies? Hur samspelar ärftlighet och miljö?
13 nov 2015

Så kan tandvården värna om miljön

Riksstämman 2015 Tandläkare har något gemensamt med naturskadespecialisten Pär Holmgren. Han sysslar också med skadeförebyggande verksamhet.
13 nov 2015

Fortfarande för hög antibiotikaförskrivning

Riksstämman 2015 Förskrivningen av antibiotika inom tandvården har minskat, men fortfarande skrivs för mycket ut.
12 nov 2015

”Tandläkaren måste göra en större insats”

Riksstämman 2015 Det behövs fler preventiva åtgärder för att komma tillrätta med den ojämlika tandhälsan hos barn i Sverige. Det konstaterade flera pedodontister vid ett seminarium på torsdagen.
13 nov 2015

Digital teknik ändrar arbetsfördelningen

Riksstämman 2015 Utvecklingen inom 3D-printing går mycket fort, men det finns mycket att förbättra i arbetskedjan från scanning till framställning, anser Michael Braian, tandläkare och tandtekniker.
12 nov 2015

"Vi vet att det råder starka samband"

Riksstämman 2015 Patienter med parodontit löper en ökad risk för olika systemsjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
12 nov 2015

Tandvården kan upptäcka osteoporos

Riksstämman 2015 Tandvården skulle kunna göra stora insatser för att identifiera patienter som har eller riskerar att få osteoporos. Och redan i dag finns det kliniker som arbetar med detta.
12 nov 2015

Rekordmånga fick pris på riksstämman

Riksstämman 2015 Scenen blev full av pristagare när Svenska Tandläkare-Sällskapet hade utdelning vid torsdagens invigning av riksstämman.
12 nov 2015

Ny stiftelse vill gynna odontologisk forskning

Riksstämman 2015 50 miljoner kronor blir grundplåten i en ny stiftelse för forskning och utbildning inom odontologi.
12 nov 2015

Gott samarbete på kliniken ger bättre tandvård

Arbetsmiljö Tandvårdspersonal som upplever stöd, tillit och gemenskap tycker att de gör ett bättre jobb än de som känner att arbetsklimatet brister.
11 nov 2015

Så gör du karriär utomlands

Tips En internationell karriär börjar med nyfikenhet och att du bjuder på dig själv, enligt Lena Hosseinzadeh, ortodontist i Danmark. Hon berättar om sina erfarenheter på årets odontologiska riksstämma.
10 nov 2015

Årets studenter prisas

Utmärkelse Lugn, tålamod och noggrannhet. Det är några av styrkorna som årets studenter uppvisar och som de prisas för vid årets riksstämma i Göteborg.
9 nov 2015

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch