Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering
International Classification for Orofacial Pain (ICOP) är namnet på ett nytt klassificeringssystem som Per Alstergren presenterade i dag på årets odontologiska riksstämma. Foto: Janet Suslick

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

RIKSSTÄMMAN 2019 13 nov 2019
Dela artikeln
Ett nytt sätt att klassificera orofacial smärta lanseras i början av nästa år. De som var med på ett symposium om smärta på årets odontologiska riksstämma i dag fick tjuvkika på innehållet.

Smärta är ett vanligt skäl till att människor söker tandvård. Nu lanseras ett nytt sätt att kartlägga smärta. Det nya internationella klassificeringssystemet heter International Classification for Orofacial Pain (ICOP) och publiceras i början av 2020 om allt går som planerat.

Hur klassificeringen kommer att se ut och hur man systematiskt kan använda den i patientfall presenterades vid symposiet ”Långvarig smärta – en global samhällsbörda” av Per Alstergren och Maria Pigg, som har lett var sin arbetsgrupp i projektet med klassificeringen. Skandinaver har varit väl representerade i arbetet.

Mer heltäckande
ICOP är ett mer heltäckande system än tidigare klassificeringar. Bland annat skiljer man på kronisk primär smärta, som inte kan förklaras av något annat kroniskt smärttillstånd, och kronisk sekundär smärta, som beror på en annan bakomliggande orsak.

– Målet är att kunna behandla patienterna bättre, säger Per Alstergren, professor i bettfysiologi och ansvarig för orofaciala smärtenheten vid odontologiska fakulteten i Malmö.

Maria Pigg

Kan ge effektivare behandling
I många fall, exempelvis vid pulpit, klarar tandvården sig bra utan att ställa en detaljerad smärtdiagnos, men ibland kan en systematisk diagnostik lägga grunden för en mer specifik och effektiv behandling, menar Maria Pigg, endodontist och universitetslektor i Malmö.

Hon beskriver ett fall där orsaken till smärtan inte är självklar. Kvinnans smärta skulle kunna orsakas av en tandspricka, vara refererad smärta från käkmuskler eller bero på neuropatisk smärta.

Med hjälp av klassificeringssystemet får hon vägledning. Hon kan slå fast att det rör sig om neuropatisk smärta som beror på en skada på trigeminusnerven, men att det inte är trigeminusneuralgi. Hon ställer diagnosen sannolikt post-traumatisk trigeminal neuropatisk smärta (PTNP).

Berör alla tandläkare
Förhoppningen är att alla tandläkare på sikt kommer att använda ICOP. Klassificeringen kan underlätta kommunikationen kring smärta och även förbättra förutsättningarna för forskningsstudier, eftersom man kan få med ”rätt” patienter.

Att få tandvården att implementera klassificeringen blir den stora utmaningen, tror Per Alstergren.

ICOP kommer att justeras efterhand. Hur snabbt det går att införa klassificeringen fullt ut beror på hur användbar tandläkare tycker att den är, enligt Maria Pigg.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2019"

Sverkerpriset till minimalinvasiv teknik

Riksstämman 2019 Årets Sverkerpris tilldelas Erik Svendsrud, Oslo, och Tif Qureshi, London. Båda arbetar med att utveckla och lära ut minimalinvasiv teknik.
16 nov 2019

Sverige kan få nytt implantatregister

RIKSSTÄMMAN 2019 Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
15 nov 2019

Victor Tollemar vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2019 Victor Tollemar har vunnit priset för bästa forskningsrapport i samband med årets odontologiska riksstämma. Han får 10 000 kronor.
15 nov 2019

Äldst på riksstämman?

RIKSSTÄMMAN 2019 Åke Eriksson, 90 år, var kanske äldst på årets odontologiska riksstämma i dag. Han har gått på de flesta riksstämmor sedan 1949, berättar han.
14 nov 2019

Vem möter du på mässan?

Riksstämman 2019 Alla utställare som anser sig ha en koppling till dentalbranschen är välkomna att ställa ut på Swedental. I övrigt finns inga egentliga kvalitetskrav.
12 nov 2019

107 kliniker får mer kunskap

Kunskapsstyrning Folktandvården i Västra Götaland satsar på att höja kunskapen om orofacial smärta och käkfunktionsstörning vid allmäntandvårdens alla 107 kliniker. Målet är att få medarbetarna att göra en enkel screening på alla patienter och behandla dem som har besvär.
11 nov 2019
Plusmaterial

Så kan antibiotika användas patientsäkert

Riksstämman 2019 Hur kan antibiotika användas på ett hållbart och patientsäkert sätt inom tandvården? Frågan diskuteras på årets odontologiska riksstämma vid ett symposium om antibiotika.
8 nov 2019

Riksstämman 2019 fokuserar på diabetes

Forskaren På världsdiabetesdagen den 14 november tas ­diabetes upp som tema på årets odontologiska riksstämma. Anna ­Norhammar, läkare och specialist i kardiologi blir en av flera föreläsare som försöker reda ut orsak och ­verkan vad gäller parodontit och diabetes.
7 nov 2019
Plusmaterial

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

NY RAPPORT Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.
5 nov 2019

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Riksstämman 2019 Kerstin Brismar är diabetesforskare och senior professor vid Karolinska institutet. Hon medverkar i en temaeftermiddag om diabetes på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
5 nov 2019

Svensk tandläkare forskar om nobelprisprotein

IMPLANTATFORSKNING Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, forskar om HIF-1α, ett protein som är central för årets nobelpris i medicin och som är viktig när cellernas syrenivåer regleras.
31 okt 2019

Döda tänder kan väckas till liv

Riksstämman 2019 Alina Wikström forskar om revitalisering av traumaskadade tänder. Hon presenterar sina forskningsresultat på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
30 okt 2019

Fler anmälda till årets riksstämma

Riksstämman 2019 Det ser ut att bli fler besökare än vanligt till årets Riksstämma i Stockholm. Fokus är på verksamhetsutveckling och på hälsa, både den egna och andras.
31 okt 2019

Bakom rubrikerna i stämmoprogrammet

Riksstämman 2019 Under huvudtemat verksamhetsutveckling har årets odontologiska riksstämma tre block, Dark Dent, Diabetes samt Karies och kunskapsstyrning. Vi frågade Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden, hur programtankarna har gått inför årets riksstämma.
6 nov 2019

Så påverkas tandvården av barnkonventionen

Riksstämman 2019 FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Hur tandvårdskliniker ska göra för att uppfylla lagens krav tas upp på ett seminarium på årets odontologiska riksstämma.
29 okt 2019

Han skrev bästa avhandling

Riksstämman 2019 Aleksandar Milosavljevic får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling. Prissumman är 35 000 kronor.
25 okt 2019

Tre män och en kvinna blir årets studenter 2019

Bästa tandläkarstudenter Henrik Landgren är årets tandläkarstudent i Umeå och en av fyra i landet. Liksom de andra känner han sig hedrad, tacksam och förvånad. Men han är den enda som har fått en prismotivering skriven på vers.
17 okt 2019

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch