Smärtskola kan hjälpa unga
I smärtskolan illustreras vanliga besvär av tre animerade karaktärer.

Smärtskola kan hjälpa unga

Smärta 21 sep 2021
Dela artikeln
En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har testats i ett pilotprojekt och fått positiv respons av patienterna. Nu vill skaparna sprida den till bland annat allmäntandläkare.

Stress kan sätta sig i käkar och ansikte, och mellan 10 och 15 procent av såväl barn som vuxna beräknas ha käk- och ansiktssmärtor. I åldrarna 17 till 19 är andelen större, nära 20 procent. Syftet med smärtskolan är att hjälpa ungdomar upp till 19 år att få mindre smärta, att öka deras förståelse för varför de får ont och att utbilda dem om vad de själva kan göra åt det.

Ewa Carin Ekberg

Ewa Carin Ekberg

Smärtskolan heter ”E-hälsa/smärta–stress” och har nyligen testats på sex specialistkliniker inom tandvården med gott resultat.

– Det var få som blev helt smärtfria, men några ungdomar hade fått betydligt mindre smärta. De uppgav att programmet hjälpte dem att förstå och hantera sin smärta, se samband mellan stress och smärta och att förstå vikten av att leva och börja göra roliga saker trots att man har ont, säger Ewa Carin Ekberg, professor vid Malmö universitet och specialist vid avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion.

Smärtskolan består av korta filmer med olika övningar som patienten kan följa i sin telefon, dator eller läsplatta. Vanliga besvär illustreras av tre fiktiva, animerade karaktärer. Under smärtskolans gång kan patienten chatta med psykolog eller tandvårdspersonal. När programmet har genomförts kallas hen till uppföljning på tandvårdskliniken.

Smärta och stress

Fjorton ungdomar deltog i pilotstudien, och elva fullföljde programmet. ”Jag låter inte smärtan ta över mitt liv med isolering som konsekvens utan jag har blivit mer aktiv med familj och vänner” är en av kommentarerna från deltagare. Andra tycker att smärtskolan var lagom omfattande, att det var trevligt att följa en karaktär och att hen nu bättre förstår sin smärta och hur den hänger ihop med stress.

– De animerade figurerna var nog det vinnande konceptet. Man får följa hur de hanterade sin situation, tog till sig olika saker och hur de mådde efteråt. Animeringarna gjorde programmet mycket mer lättillgängligt, säger Ewa Carin Ekberg.

– Vi är nöjda med all positiv respons från pilotstudien. En del av ungdomarna kände inte ytterligare behov av någon annan behandling, säger Ewa Carin Ekberg som nu vill sprida smärtskolan till allmäntandläkare, vårdcentraler och skolsköterskor.

Om smärtskolan
  • Det nya digitala behandlingsprogrammet E-hälsa/smärta-stress (ESS) har testats på sex specialistkliniker i bettfysiologi i Sverige med gott resultat.
  • Ewa Carin Ekberg har tagit fram ESS tillsammans med doktorand Tessa Bijelic och KBT-psykologerna Jenny Katalinic, David Brohede och Helen Hellfrich på företaget Psykologpartners.

Källa: Malmö universitet; originaltext: Magnus Jando

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2021"

Tandvården får nya riktlinjer

SOCIALSTYRELSEN Nya nationella riktlinjer för tandvård börjar gälla 28 september. All tandvård omfattas nu och riktlinjerna vänder sig mer till beslutsfattare än tidigare.
20 sep 2021

Matti Sällberg: Vaccinet tar all hans tid

Porträttet Matti Sällberg är laboratorieforskaren som ville komma närmare patienterna genom att bli tand­läkare. Under flera år kombinerade han tandläkar­arbetet med forskning. I dag tar jakten på ett coronavaccin all hans tid.
2 sep 2020
Plusmaterial

Hon letar samband mellan minne och tuggfunktion

Forskning Linn Hedberg, övertandläkare och doktorand hos Folktandvården Stockholm, undersöker samband mellan tuggfunktion och minne.
13 okt 2021

Uno Fors: AI på väg in i tandvården

Forskning Artificiell intelligens (AI) är ett hett forskningsfält, men många studier har brister, fastslås i en artikel i Journal of dentistry. Uno Fors, professor i data- och system­vetenskap, ger tips om hur du bedömer AI-studier.
11 aug 2021

Nytt regelverk för medicintekniska produkter i tandvården

Vetenskap Den 26 maj började det nya direktivet för medicintekniska produkter inom tandvården att gälla fullt ut. Fokus ligger främst på krav på uppdaterad dokumentation och riskanalys samt förbättrad spårbarhet.
7 okt 2021
Plusmaterial

Bengt Hasséus: Tandläkare kan rädda liv

Porträttet Bengt Hasséus, docent i oral medicin, har ägnat sin forskar­karriär åt att förstå hur immunsystemet reagerar i förstadier till cancer. Han vill att Sveriges tandläkare och tandhygienister i ännu större utsträckning än i dag ska se sig som en del av hälso- och sjukvården.
18 nov 2020
Plusmaterial

Hon kartlägger kunskap

Porträtt Från odontologi till gynekologi. Det kan bli tvära kast för Helena Domeij, tandläkare och projekt­ledare på Statens beredning för medicinsk och ­social utvärdering (SBU).
22 apr 2020

Hon hämtar kunskap från kliniken

Porträttet 40 år inom tandvården – det är lång tid för det är lång tid för en disputerad tandläkare som bara är 57 år. Annika Julihn började som tandsköterske­elev 1979. I dag är hon specialist i pedodonti vid Eastman­institutet i Stockholm och arbetar med ett praktik­baserat forskningsnätverk inom barntandvården.
19 feb 2020

AI: Upplärd maskin hittar karies

Karies AI-systemet har tränat på tusentals röntgenbilder. Nu hittar den så gott som alla kariesangrepp på egen hand.
19 nov 2019

Michael Braian: Totalt digitalt

Metod Med digital protesteknik kan patienter med ömmande skavsår bli ett minne blott. Efter bara två besök kan patienten få en helprotes med mycket bra passform.
29 jul 2019
Plusmaterial

Göran Friman får Forssbergs pris

Riksstämman 2019 Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.
4 nov 2019

Så förebygger du infektion

Hygien Alla tandläkare gör kirurgiska ingrepp. Att förebygga infektion så långt det bara går är, tillsammans med restriktiv antibiotikaanvändning, bästa vapnet mot antibiotikaresistens. Bodil Lund, käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens, tipsar om vad man kan tänka på.
14 maj 2019

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Forskaren Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.
4 sep 2019

Demonstrerar för snabbare legitimation

Tandläkare utan jobb Tandläkare med examen från länder utanför Europa demonstrerade i dag vid riksdagshuset i Stockholm. De vill ha ett effektivare system så att de snabbt kan få jobba som tandläkare i Sverige.
20 maj 2019

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Porträttet Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.
22 maj 2018
Plusmaterial

Tandvården ska styras av kunskap

Evidens Kunskap, inte tradition, ska styra vården. För att det ska bli så, utvecklas nya sätt att sprida och tillämpa kunskap inom tandvården.
5 nov 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch