Sms-påminnelser bryter mot lagen

8 apr 2011
Dela artikeln
Tandvården får inte skicka sms för att påminna patienter om tandläkarbesök. Det strider mot patientdatalagen och en föreskrift från Socialstyrelsen.

Anders Printz, avdelningschef för regler och tillstånd på Socialstyrelsen, tycker att regelverket har fått oönskade konsekvenser. Han tycker att sms-påminnelser är bra.

Därför ser Socialstyrelsen nu över frågan för att se om det går att göra undantag. Översynen planeras bli klar i år.

Patientdatalagen slår fast att personuppgifter måste hanteras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Socialstyrelsens föreskrift om journalföring och informationssäkerhet kräver dessutom att överföringar av patientuppgifter sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att kryptera uppgifterna.

Reglerna är bindande och gäller i dag alla uppgifter, även sådana som inte kränker integriteten. Det spelar ingen roll om patienten vill bli påmind med hjälp av ett sms.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch