Socialstyrelsen kartlägger frågor om våld
Hälso- och sjukvården ska bli bättre på att upptäcka våld mot barn och kvinnor. Foto: Colourbox

Socialstyrelsen kartlägger frågor om våld

Regeringsuppdrag 26 okt 2015
Dela artikeln
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga hur bra vården är på att ställa frågor om våld i nära relationer.

Socialstyrelsen ska titta närmare på vilka verksamheter som ställer rutinmässiga frågor om våldsutsatthet, vilka metoder som används och hur arbetet kvalitetssäkras, till exempel genom fortbildning och skriftliga rutiner.

Syftet med regeringsuppdraget är att vården och socialtjänsten ska bli bättre på att upptäcka och hjälpa kvinnor och barn som utsätts eller riskerar att utsättas för våld.

Vården ska även bli bättre på att identifiera och hjälpa män som har utövat våld eller ligger i riskzonen att göra det.

– Kunskapen behöver öka om förekomsten och effekten av rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, säger barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2017.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch