Socialstyrelsen upphäver allmänna råd om amalgam

riktlinjer 3 dec 2014
Dela artikeln
Socialstyrelsen vill upphäva sina allmänna råd om hur patienter med besvär relaterade till amalgam ska bemötas, utredas och behandlas.

Bakgrunden till beslutet är dels att de över 20 år gamla råden innehåller inaktuella rekommendationer om användningen av amalgam, dels att det numera finns en lag som reglerar frågan om bemötande av patienten.

Socialstyrelsen anser även att ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal har bäst förutsättningar att utreda och behandla varje patient i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att detta därför inte behöver regleras i detalj.

Behovet av någon slags vägledning efter att råden har upphävts kommer att dock att analyseras.

Sveriges Tandläkarförbund skriver i sitt remissvar att man håller med Socialstyrelsen om att råden kan upphävas men att det är viktigt att behovet av annan vägledning på området utreds.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch