Sofia Wallström utreder obligatoriska riktlinjer
Sofia Wallström har tidigare varit både utredare och huvudsekreterare i statliga utredningar. Foto: Håkan Flank

Sofia Wallström utreder obligatoriska riktlinjer

Jämlik vård 7 dec 2015
Dela artikeln
Förutsättningarna för att göra nationella riktlinjer obligatoriska ska utredas av Sofia Wallström, generaldirektör på TLV.

Syftet med utredningen är att göra vården mer jämlik och kunskapsbaserad. Utredningen ska bland annat titta på behovet och lämpligheten av att göra nationella riktlinjer obligatoriska eller i varje fall mer bindande.

Utredningen ska också kartlägga de initiativ och samarbeten som redan pågår kring att öka följsamheten och användandet av de nationella kunskapsstöden inom hälso- och sjukvården.

Sofia Wallström har varit generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket sedan 2013 och tidigare bland annat huvudsekreterare i utredningen som ledde fram till det nuvarande tandvårdsstödet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017.

Läs hela direktivet på regeringens hemsida: ”Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”.

 

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch