Sommarforskning ledde till examensarbete
Helena Arvidssons examensarbete är en naturlig fortsättning på ett projekt hon gjorde sommaren 2016. Foto: Janet Suslick

Sommarforskning ledde till examensarbete

Student 11 sep 2017
Dela artikeln
En sommarkurs i medicinsk forskning gav Helena Arvidsson mersmak och nya möjligheter. Hennes examensarbete är en fortsättning på ett projekt hon gjorde som sommarforskare.

Helena Arvidsson går sista året på tandläkarprogrammet på Karolinska institutet (KI). Hon valde KI för att få en forskningsanknuten utbildning. Redan första terminen började hon nosa på forskning.

Under kursen ”människokroppens kemi” föreläste Rachael Sugars, docent på KI, om mineralisering och oral biokemi.

– Jag tyckte att det var spännande så jag tog kontakt med henne. Jag besökte labbet och hjälpte till lite, berättar Helena.

Under andra året fick hon kännedom om en sommarkurs i medicinsk forskning. Äldre studenter berättade om sina erfarenheter. Hon blev intresserad och frågade Rachael om hon kunde bli handledare för ett projekt.

Planering behövs
– För att bli antagen till kursen bör man hitta en handledare och presentera en projektidé som man har kommit fram till tillsammans med handledaren. Första gången var jag för sent ute, berättar Helena Arvidsson.

Året därpå gick det bra. Hon sökte in på sommarkursen i februari 2016 med Rachael som handledare. I ansökan beskrev hon kortfattat projektet och en motivering. Helena kom in på kursen och ett par månader senare lämnade hon in en mer detaljerad projektplan.

– Det är små projekt vi talar om. Man ska ju egentligen hinna klart på sex veckor, men i praktiken håller de flesta på längre.

Börjar med introduktion
Kursen började med en introduktionsvecka i juni tillsammans med studenter från olika utbildningar vid KI. Helena fick lära sig lite mer om statistik, forskning på KI, forskningsetik samt om hur man testar en hypotes, dokumenterar forskning och skriver en vetenskaplig rapport.

Introduktionen tog också upp hur studenterna skulle presentera sina resultat muntligen och i en poster.

Sedan började Helena med sitt projekt – att titta närmare på basalcellsmembranet i munslemhinnan. Syftet var att undersöka förändringar hos patienter med orala symtom i samband med sjukdomen ”graft versus host disease” (GVHD), som drabbar många som får benmärgstransplantationer.

Vill hjälpa patienter
I dag överlever de flesta som får blodcancer om de får stamcellstransplantationer, men hälften av dem som gör det utvecklar senare GVHD. Det innebär att det nya immunförsvaret stöter bort kroppen.

– Många patienter med kronisk GVHD får väldigt dålig livskvalitet. De har svårt att äta, dricka och prata, berättar Helena Arvidsson.

Forskningen är abstrakt, men känns ändå angelägen.

Kom nära inpå
– När jag började med projektet var det en nära vän till mig vars dotter behövde benmärgstransplantation och då blev projektets betydelse väldigt tydlig. Det känns lite annorlunda när det kommer så nära inpå, berättar hon.

Allt har dock inte gått som på räls. Det har varit frustrerande men lärorikt.

– Det tog flera försök att optimera protokollet, som är receptet för färgningarna jag gjorde. Det var nyttigt att lära sig lösa problem, att lista ut vad som behövs för att få så bra resultat som möjligt.

I slutet av kursen redovisade Helena för projektet muntligen och i form av en poster. Forskningsrapporten skrevs klart senare.

Forskar vidare
Sommarforskningen var kul, tycker Helena Arvidsson.

– Det är roligt att arbeta på labb. Har man dessutom så härliga kollegor som jag har haft är det inte jobbigt att jobba.

För Helenas del har sommarkursen dessutom varit ett naturligt steg vidare till examensarbetet, som hon gör tillsammans med en kurskamrat som också har varit sommarforskare.

– Vi kollar på biopsier från samma patientgrupp, men vi tittar på andra proteiner nu, berättar hon.

Examensarbetet klart till våren
Det praktiska arbetet ska vara klart under höstterminen, och examensarbetet presenteras under vårterminen 2018.

– Det är väldigt spännande. Vi hoppas kunna bidra till ett nytt graderingssystem av sjukdomens svårighetsgrad, vilket kan leda till en bättre behandling.

Graderingssystemet tas fram av Rachael Sugars forskningsgrupp (Orofacial Biology and Medicine Group, Orofacial Diagnostics and Rehabilitation).

Tips till dig som vill forska
Är du student och nyfiken på forskning? Studietiden är ett perfekt tillfälle att komma igång. Tänk på detta:

1 Låt intresset styra. Ta del av forskningen vid din institution, till exempel när det ordnas föreläsningar eller lunchseminarier. Hitta det som väcker ditt intresse.

2 Våga fråga. Det är bättre att ställa dumma frågor än att fortsätta vara dum.

3 Bli delaktig. Be att få komma och se labbet eller hjälpa till i något projekt. Det värsta som kan hända är att du får ett nej.

4 Kartlägg möjligheterna. Ta reda på hur du kan komma igång med forskning på din studieort. På KI finns till exempel en sommarkurs i medicinsk forskning.

5 Ha framförhållning. För att få en plats på KI:s kurs, behöver du hitta en handledare. Gör det i god tid.

6 Lägg tid på ansökan. Be om feedback från vänner eller kollegor och låt ansökan vila några dagar innan du skickar in den.

7 Ha roligt.

Janet Suslick

Sommarforskning på KI

* Studenter som går tandläkarutbildningen på Karolinska institutet (KI) kan söka en sommarkurs i medicinsk forskning. Ansökningstiden går ut i februari.

* Kursen hålls på engelska och börjar med en introduktionsvecka i juni. Sedan deltar studenterna i forskningsprojekt under handledning i sex veckor.

* Kursen avslutas i augusti med att varje student presenterar sin forskning muntligen och i en poster. Studenten skriver även en vetenskaplig rapport som i allmänhet lämnas in senare.

* Studenter som antas till kursen får 10 000 kronor i månaden i stipendium. Det går också att söka studiemedel.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch