Standarder tas fram för vård av de mest sjuka äldre
Standarderna ska göra det enklare att jämföra olika aktörer inom äldreboenden och hemtjänsten. Foto: Colorbox Standarderna ska göra det enklare att jämföra olika aktörer inom äldreboenden och hemtjänsten. Foto: Colorbox

Standarder tas fram för vård av de mest sjuka äldre

25 apr 2012
Dela artikeln
Standarder för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten tas fram av Swedish Standards Institute (Sis).

Standarderna utvecklas på uppdrag av regeringen och är ett led i satsningen på de mest sjuka äldre.

Standarderna blir ett verktyg som underlättar vårdgivares kvalitetsarbete. De kommer även att göra det enklare att jämföra olika aktörer inom äldreboenden och hemtjänsten.

Målet är att olika intressenter kan enas om en nationell överenskommelse om vad som krävs för en god vård och omsorg.

Sis efterlyser nu lämpliga personer som kan delta i arbetet. Ett första informationsmöte ordnas den 2 maj. Olika yrkesprofessioner inom tandvården, hälso- och sjukvården och äldreomsorgen välkomnas, liksom representanter för kommuner, myndigheter, patientorganisationer, anhörigföreningar, fackliga organisationer och forskning.

Det planeras en standard för äldreboenden, både vård- och omsorgsboende och korttidsboende. En annan standard tas fram för hemtjänst för äldre med stora vårdbehov – 25 timmar i veckan eller mer.

Läs mer på Sis hemsida.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch