Starkare skydd för studenter vid sjukdom

Studentvillkor 22 aug 2017
Dela artikeln
I mitten av augusti kom regeringen med ett förslag om stärkt skydd för studenter vid sjukdom. Förslaget är nu ute på remiss och är planerat att genomföras till höstterminen 2018.

I dagens system är SGI (sjukpenninggrundande inkomst) skyddad under studietiden bara om den försäkrade får studiestöd under hela utbildningen. Det får som konsekvens att den som finansierar sina studier delvis själv, eller inte beviljas studiemedel på grund av för hög ålder, inte får sin SGI skyddad. Det innebär en sämre ersättning eller ingen ersättning alls om de måste avbryta sina studier på grund av ohälsa.

Vad föreslås nu? Vid studier på eftergymnasial nivå ska SGI-skydd gälla om utbildningen berättigar till studiemedel, oavsett uttag av studiemedel, om utbildningen bedrivs på minst halvtid. Det innebär att även den som under viss tid av studierna finansierar dessa helt själv eller på grund av för hög ålder inte kan beviljas studiemedel får sin SGI skyddad.

Förslaget skickas nu på remiss i tre månader till myndigheter och organisationer. Avsikten är att de nya reglerna ska vara på plats när höstterminen startar 2018.

 

 

Fakta SGI

Vad är SGI? 
Sjukpenninggrundande inkomst, förkortat SGI, är den inkomst som ligger till grund för en rad socialförsäkringsförmåner såsom föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och sjukpenning.
SGI är den inkomst den försäkrade har från förvärvsarbete. Om arbetet upphör, så upphör även SGI. 

Vad är SGI-skydd?
SGI-skydd innebär att SGI inte påverkas av att den försäkrade avslutat eller minskat sitt förvärvsarbete. SGI-skydd gäller t.ex. om den som är arbetslös söker arbete via Arbetsförmedlingen eller vårdar barn under ett år. Får man sjukpenning, föräldrapenning eller liknande förmåner är SGI också skyddad.

Vad gäller för studerande?
Under studier är SGI skyddad om den försäkrade får studiestöd under hela utbildningen.
SGI är dock vilande under studietiden och aktiveras på nytt först när studierna avslutas. Under studier kan den studerande bara få sjukpenning grundad på sådant arbete som utförs parallellt med studierna.

Vad föreslås nu?
Vid studier på eftergymnasial nivå ska SGI-skydd gälla om utbildningen berättigar till studiemedel, oavsett uttag av studiemedel, om utbildningen bedrivs på minst halvtid. Det innebär att den som under viss tid av studierna finansierar dessa helt själv eller på grund av för hög ålder inte kan beviljas studiemedel också får sin SGI skyddad.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch