Stegvis exkavering har ökat
Användningen av stegvis exkavering varierar mycket - från bara två procent av de vuxna patienterna som år 2018 fick kariesmotiverade åtgärder hos Praktikertjänst till drygt elva procent hos samma patientgrupp på folktandvården i Värmland. Foto: Colourbox

Stegvis exkavering har ökat

Skapa 27 aug 2019
Dela artikeln
Stegvis exkavering har blivit vanligare. Det visar ny statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Stegvis exkavering har ökat med mer än 25 procent på fem år.

Metoden används relativt sparsamt. Bara drygt fem procent av patienterna som fick kariesmotiverade åtgärder år 2018 fick stegvis exkavering, men det är en ökning med drygt en procentenhet (mer än en fjärdedel)  sedan 2013.

Användningen av åtgärden varierar mycket mellan vårdgivare. I Värmland behandlades drygt elva procent av folktandvårdens vuxna patienter med karies med stegvis exkavering, medan andelen bland Praktikertjänsts patienter var knappt två procent.

Stegvis exkavering av djupa kariesangrepp är mer framgångsrikt jämfört med traditionell behandling, visar en dansk femårsuppföljning som publicerades 2017.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch