Stockholmare och norrbottningar sämst på tandläkarbesök
Stockholmarna har minskat sina tandläkarbesök medan personer i övriga län bibehållit eller ökat antalet besök. Foto: Colourbox

Stockholmare och norrbottningar sämst på tandläkarbesök

Statistik 14 jan 2015
Dela artikeln
Personer i Stockholm och Norrbottens län besöker tandvården i lägre utsträckning än personer i övriga landet. I Stockholm och Uppsala har patienterna flest intakta tänder. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

En jämförelse mellan åren 2010-2013 visar dessutom att stockholmarna minskat sina tandläkarbesök medan personer i övriga län bibehållit eller ökat antalet besök.

Statistiken visar också att det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors besöksfrekvens: kvinnorna i alla län besökte under samma tid tandvården oftare än männen.

Antalet intakta tänder ökar

Det finns även skillnader i antalet intakta tänder. I så gott som alla län har antalet intakta tänder ökat något mellan åren 2010-2013. Flest intakta tänder finns hos invånarna i Stockholm och Uppsala medan invånarna i Blekinge har det lägsta antalet.

Antalet intakta tänder skiljer sig åt mellan könen i ett flertal län: 2013 var medianen intakta tänder för män i Stockholm 17 och för kvinnor 16, vilket kan jämföras med Blekinge där siffrorna var 12 respektive 11.

”En uppgift för forskarna”

Den redovisade statistiken gäller alla åldrar och kommer från tandhälsoregistret.

– Orsakerna till varför det ser ut som det gör är svårt att säga. Det blir en uppgift för forskarna. Det kan exempelvis vara socioekonomiska faktorer som styr benägenheten att gå till tandläkaren, och den benägenheten kan skilja sig åt mellan olika kommuner inom samma län och mellan stad och landsbygd, säger Andreas Cederlund på Socialstyrelsen.

Han kan inte heller säkert säga varför det finns en könsskillnad mellan antalet intakta tänder hos män respektive kvinnor:

– Olika val av vård och tillgång till vård genom livet kan vara en faktor för skillnader i intakta tänder, men skillnader mellan könen när det gäller att besöka tandvården kan ha betydelse, både för att kvinnor då blir mer representerade i statistiken och att kvinnor som besöker tandvården konsumerar något mer tandvård än män.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch