Stödpengar går till de minst behövande
Nästan var femte höginkomsttagare har utnyttjat högkostnadsskyddet, mot var tionde låginkomsttagare.

Stödpengar går till de minst behövande

16 okt 2013
Dela artikeln
Tandvårdens högkostnadsskydd kostar cirka 4 miljarder om året och används oftast av höginkomsttagare. En fjärdedel av allt stöd går till Stockholm, där invånarna är yngre, friskare och rikare än i övriga landet. De som bäst behöver bidraget känner ofta inte till det.

Patienter med störst behov ska få mest hjälp. Svag ekonomi ska inte hindra någon att söka tandvård. Så är tanken för det högkostnadsskydd som infördes med 2008 års tandvårdsreform.

När Tandläkartidningen granskar utfallet visar sig ett annat resultat:

* Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas högkostnadsskyddet. Nästan var femte höginkomsttagare har utnyttjat högkostnadsskyddet, mot var tionde låginkomsttagare.

* Var fjärde stödkrona går till Stockholms län – det län som generellt sett har den yngsta, friskaste och mest välbärgade befolkningen. Räknat per invånare får Stockholm län i snitt ut närmare 630 kronor från högkostnadsskyddet. Det är 70 procent mer än i Östergötland, Värmland och Södermanland där snittet ligger på drygt 370 kronor per invånare.

De fyra nordligaste länen, med många äldre och den sämsta hälsan, ligger alla under rikssnittet i användning av högkostnadsskyddet (se mer i grafiken nedan).

* 52 procent av alla vuxna känner inte till att det finns ett skydd mot höga kostnader i tandvården.

 

Varför hamnar så stor del av stödet i Stockholms län, där tandvårdsbehoven borde vara minst?
– De stora skillnaderna är ett utslag av att stockholmare har nära till vård av alla sorter som man närmast överkonsumerar, medan boende i glesbygbygd nyttjar vården mera sällan, säger Anna Arwidsson Hansen, analytiker vid Försäkringskassan.

Storstadsbor kan också ha bättre kunskaper om möjligheten att få ekonomiskt stöd.

– Man har informerat om de nya stödformerna via vårdgivarna. Men då når man inte dem som aldrig går till tandläkaren, säger Anna Arwidsson Hansen.

Uppföljningar visar att patientkostnaderna för tandvård gör att många inte går till tandläkaren trots att man har behov.

Införandet av de nya stödformerna har heller inte fått fler att besöka tandvården: andelen som avstår har snarare ökat än minskat. Och de som avstår är ofta de med sämst resurser: unga, låginkomsttagare med kort utbildning och utlandsfödda.

[slideshow]

Tandvårdens högkostnadsskydd

Stödet vid kostsamma behandlingar är en del av 2008 års tandvårdsreform och innebär att kostnader över 3 000 kronor ersätts med 50 procent, de över 15 000 kronor med 85 procent. Var fjärde vuxen som besöker tandvården utnyttjar högkostnadsskyddet. 2011 utbetalades 3,92 miljarder kronor i stöd.

Text: Lars Hugo

Foton/Illustrationer: Grafik: Ivannia Olguin/TT Nyhetsbyrån Foto: Colourbox

Dela artikeln
 1. Kommentar från Lilian 13 januari 2014:

  ang högkostnadsskyddet, räknar man in all kommande, nystatande, behandling som i sjukvården?

  dvs: mitt första besök kostade 800 kr och var endast undersökning och röntgen. Räknas dessa 800 kr in i högkostnadsskyddet så att om de två nästa behandlingarna uppgår till 2200 kr är jag då uppe i högkostnadsskyddet?

  fråga 2: om jag mejlar tandvården innan om rädsla och att jag har en fast brygga som lossnat, samt tandvärk och infektion och när jag kommer dit möter en utländsk tandläkare som är hårdhänt och inte lyssnar och påbörjar en stor undersökning och tar plåtar och sen efter en halvtimme säger sköterskan: -:så vi gör ingenting idag? jag kom dit och har svårt att äta och prata och gick därifrån med samma problem – men med en räkning på 800 kr. ändå visade jag både sköterskan och tandläkaren en teckning där jag ritat upp den fasta bryggan som lossnat och 2 kryss, där det ena stod för
  tandvärk och det andra för infektion. Fick beskedet att infektioner tar man bort med munvatten.
  Har alltid varit tandrädd för min mor arbetade på tandläkarhögskolan i Malmö och anmälde min bror och mig till en forskning där kandidater utbildades och eftersom jag hade 8-12 hål per år så satt jag varje dag efter skolan hos tandläkaren med kandidater och blev behandlad. Detta har skapat min tandrädsla idag och jag har gjort två stora behandlingar 1971 och 1987 med narkos och betalat allt själv. Idag är jag pensionär med låg pension och saker är annorlunda. Har en tandläkare rätt att köra över en så när man kommer dit och knappt kan prata men förklarat 2 ggr med bild varför man kom.

  • Kommentar från Martin 13 januari 2014:

   Fråga 1: Allt räknas in till högkostandsskyddet, förutom eventuell kostnad som är högre än referenspriset. T ex Säg att undersökningen kostade 800 och referenspriset är 750, då räknas det in 750 kr till högkostandsskyddet, och du kommer upp i första steget om du nästa gång får vård för 2250 kr som ligger inom referenspriserna.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch