Stor hälsoekonomisk studie om frisktandvård startas

9 jan 2012
Dela artikeln
Ett riksomfattande forskningsprojekt som jämför frisktandvård med traditionell taxebaserad tandvård startas i januari. Tio landsting medverkar.

Projektet leds av Magnus Hakeberg, professor i odontologisk folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

En hälsoekonomisk utvärdering görs och forskare jämför också vilka effekter de olika betalningsmodellerna har på oral hälsa.

Magnus Hakeberg är nyfiken på hur frisktandvårdspatienter utnyttjar tandvården jämfört med styckeprispatienter. Han vill också ta reda på hur tandvården agerar.

Studie pågår i Västsverige

Ett liknande projekt pågår i Västra Götalandsregionen, som i dag har flest frisktandvårdsabonnenter i landet: 95 000 personer.

Frisktandvården infördes på alla folktandvårdskliniker i Västra Götalandsregionen 2007 till 2008. Drygt 14 000 patienter som är representativa för vuxna i regionen ingår i den stora undersökningen som startades vid 20 kliniker i samband med riskgrupperingen.

Patienterna har undersökts även efter tre år och kommer att undersökas igen efter sex år. Bearbetning av treårsdatainsamlingen pågår.

Finns i hela landet

Frisktandvård erbjuds i dag i samtliga landsting/regioner. Antalet abonnenter varierar.

Riksomfattande siffror finns från april 2011. Sammanlagt hade drygt 377 200 abonnemangsavtal då. På Gotland fanns det endast 13, medan Västra Götaland hade 88 000, eller nästan en fjärdedel av alla frisktandvårdsabonnenter i landet.

Många abonnenter fanns i april också i Skåne (65 637 personer), Sörmland (36 800), Uppsala (29 000) och Norrbotten (24 674). Nästan 65 procent av alla abonnenter i landet hade i våras tecknat avtal med de fem landsting/regioner som var störst på frisktandvård.

Olika landsting satsar olika mycket på frisktandvård. Västra Götaland var i slutet av 2011 störst på frisktandvård med 95 000 abonnenter.

Folktandvården i Skåne har satsat mycket på att marknadsföra frisktandvården sedan 2004. I slutet av förra året hade drygt 75 000 personer tecknat avtal. Målet är 90 000 avtal i slutet av året.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch