Stor risk för vissa implantatpatienter
Bruno Chrcanovic har skrivit en doktorsavhandling om faktorer bakom implantatförlust. Foto: Magnus Jando

Stor risk för vissa implantatpatienter

Ny forskning 8 jun 2017
Dela artikeln
Vissa patienter som får tandimplantat har dåliga odds att behålla dem. De kanske bör föreslås andra lösningar. Det anser Bruno Chrcanovic, som lade fram sin doktorsavhandling om implantat i dag under förmiddagen i Malmö.

Bruno Chrcanovic har kartlagt vad som ökar risken att förlora tandimplantat. Han har samlat information om faktorer som implantatets storlek, diameter, yta och placering. Han har också tittat på hälsofaktorer som rökning, diabetes, kolesterolnivå, tandgnissling och intag av magsårsmedicin.

Först gjorde han en översikt av möjliga faktorer bakom implantatproblem. Han analyserade särskilt rökningens effekt på implantatöverlevnad.

Sedan fokuserade han på 2 670 patienter på folktandvårdens specialisttandvård i Malmö som fick sammanlagt 10 096 implantat mellan 1980 och 2014.

Några förlorar alla implantat
Bruno Chrcanovics avhandling visar att:
* Sammanlagt 642 av 10 096 implantat gick förlorade.
* Fem procent av patienterna förlorade drygt hälften av alla implantat som tappades.
* Tolv patienter förlorade alla sina implantat.
* De flesta förluster skedde inom ett år efter ingreppet.

Olika faktorer påverkar
Patienter som röker, tar magsårsmedicin, gnisslar tänderna eller har flera hälsoproblem har ökad risk att bli av med implantat.

Även den enskilde kirurgens skicklighet och bedömning samt hur implantatet sätts in har betydelse.

Vissa patienter bör föreslås en annan lösning än implantat, anser Bruno Chrcanovic.

Avhandlingen heter ”On Failure of Oral Implants”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch