Stora skillnader i tandhälsa i Stockholm
Antalet treåringar med karies ökar i områden i Stockholms län där tandhälsan är sämst.

Stora skillnader i tandhälsa i Stockholm

14 maj 2013
Dela artikeln
Skillnaden i tandhälsan hos barn och ungdomar i olika områden i Stockholms län har ökat mellan 2011 och 2012. Det visar rapporten ”Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012”.

Det är stora skillnader i tandhälsa mellan områden med bäst tandhälsa (vårdbehovsområde ett) och områden med sämst tandhälsa (vårdbehovsområde fyra) i Stockholms län. Och skillnaderna ökar.

I vårdbehovsområde ett har två procent av treåringarna kariesskadade tänder, medan andelen är tolv procent i vårdbehovsområde fyra. Andelen treåringar med kariesskadade tänder har ökat mellan 2011 och 2012 där tandhälsan är som sämst, men inte där den är som bäst.

Bland 19-åringar har andelen med kariesskadade tänder minskat lite både i områden med bäst och sämst tandhälsa, men främst bland dem i områden med bäst tandhälsa.

I övrigt visar rapporten bland annat att andelen barn och ungdomar med kariesskadade tänder har minskat bland Stockholmsungdomar 13 till 19 år från 2011 till 2012.

Stockholms län når världshälsoorganisationen WHO:s mål för år 2020 – utom målet för sexåringar. Det beror delvis på att Stockholms län redovisar uppgifter för barn som är sju år istället för sex år.

Läs mer i rapporten ”Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012”.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch