Storstaden lockar flest nyutbildade
En av fyra av dem som svarade på enkäten angav att Stockholm var en av de orter de helst ville arbeta på. Foto: Colourbox

Storstaden lockar flest nyutbildade

Enkätundersökning 7 maj 2020
Dela artikeln
Tandläkarförbundets enkät­undersökning ”Framtidens tandläkare” visar att nyutbildade tandläkare är mest nöjda med undervisningen i profylax, diagnostik och sjukdomsbehandling och minst nöjda med utbildningen i teamtandvård och ledarskap.

Sveriges Tandläkarförbunds enkätundersökning om grundutbildning och arbetsliv kallad Framtidens tandläkare har genomförts vart tredje år sedan 2001. Senaste enkäten genomfördes hösten 2019 och riktade sig till tandläkare som legitimerats under åren 2016–2018.

Undersökningen, en webbenkät, var denna gång annorlunda utformad än tidigare vilket försvårar jämförelser med tidigare enkäter.

Syftet med de återkommande undersökningarna är att ta reda på hur de nylegitimerade tandläkarna ser på sitt yrkesval, sin arbetssituation och på grundutbildningen. Av de 1 061 som fick enkäten svarade 323 personer, vilket motsvarar 30,4 procent. Det är en väsentligt lägre svarsfrekvens än tidigare undersökningar då svarsfrekvensen legat runt 65 procent.

Jeanette Reinbrand, Sveriges Tandläkarförbund

Jeanette Reinbrand

– Det är viktigt att påpeka att det inte går att dra generella slutsatser, svaren står för dem som svarat på enkäten. Men det är trots allt 323 nyutexaminerade tandläkare som har svarat vilket ändå ger värdefull information, säger Jeanette Reinbrand, utredare på Sveriges Tandläkarförbund.

Däremot är det inte statistiskt meningsfullt att titta på skillnader mellan lärosätena när den svarande gruppen är så liten, påpekar hon.

Mest nöjda är respondenterna med färdighetsträningen inom profylax, diagnostik och sjukdomsbehandling. Över 96 procent har angett att de instämmer helt eller delvis med att grundutbildningen har gett tillräcklig färdighetsträning.

Minst nöjda är de nylegitimerade tandläkarna med färdighetsträningen i ledarskap, där 26 procent har angett att de inte alls instämmer i att utbildningen har gett dem tillräcklig färdighetsträning. Hela 40 procent har svarat att man inte anser att undervisningen i teamtandvård varit till hjälp i arbetet som tandläkare och drygt en tredjedel anser att de inte haft tillräcklig tillgång till handledning under sin första tid som tandläkare.

Enkäten visar också att de unga tandläkarna föredrar att arbeta i storstadsområdena framför landsbygden.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch