Strålkastarna riktas mot tandvården
Har vi lysande tandvård i Sverige? Nu utvärderar Socialstyrelsen tandvården för att se vad som är bra och vad som kan bli bättre. Har vi lysande tandvård i Sverige? Nu utvärderar Socialstyrelsen tandvården för att se vad som är bra och vad som kan bli bättre.

Strålkastarna riktas mot tandvården

29 feb 2012
Dela artikeln
Vad fungerar bra inom tandvården och hur kan det som är mindre bra bli bättre? Socialstyrelsen belyser frågan i en utvärdering av kvalitet och effektivitet i svensk tandvård.

Under 2012 gör Socialstyrelsen en nationell utvärdering av tandvården. Projektet tittar på kvalitet och effektivitet med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård och övergripande nationella indikatorerna för god tandvård. En rapport om utvärderingen publiceras i december.

Utvärderingen ska ge en bättre bild av tandvården i Sverige.

* Vad fungerar bra?

* Vad behöver bli bättre?

* Vilka konsekvenser får olika brister i kvaliteten?

* Hur kan man mäta effektivitet i tandvården?

Socialstyrelsen hoppas att utvärderingen ska bidra till förbättringar inom tandvården – både nationellt, regionalt och lokalt.

Det blir lättare för landsting och vårdgivare att jämföra sina resultat med varandra och med riket, hoppas Andreas Cederlund, tandläkare och utredare på Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering. Han jobbar i princip heltid med utvärderingen i år.

Det skulle vara värdefullt för vårdgivarnas utvecklingsarbete, tycker han.

Följs riktlinjerna?

En stor del av utvärderingen ska visa hur riktlinjerna för vuxentandvården har införts och hur de används inom tandvården.

Har riktlinjerna nått ut i tandvården? I vilken grad har man omsatt riktlinjerna i verksamheten?

Andreas Cederlund hoppas att få svar på följande frågor:

* Hur har riktlinjerna påverkat rådande praxis inom folktandvården och privattandvården?

* Vilka organisatoriska förändringar har gjorts till följd av riktlinjerna?

* Vilka ekonomiska omfördelningar gjordes till följd av riktlinjerna?

* Hur påverkar riktlinjerna det statliga tandvårdsstödet för vuxentandvården?

* Hur väl känner tandvårdspersonalen till vuxentandvårdens riktlinjer?

– Inom en del områden finns det stor skillnad mellan rekommendationerna i riktlinjerna och praxis, säger Andreas Cederlund.

Läs mer om utvärderingen av tandvården i Tandläkartidningen nummer 3 2012.

Nationell utvärdering av tandvården

Socialstyrelsen utvärderar svensk tandvård och publicerar en rapport om det i december.

Projektet består av tre delar:
* Hur har de nationella riktlinjerna för vuxentandvården införts?
* Hur kan man mäta effektivitet inom barn- och ungdomstandvården?
* Vilken kvalitet har tandvården?

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Illustration: Robert Hilmersson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch