Ström av anmälningar mot kunskapsprovet

Legitimation 21 dec 2017
Dela artikeln
Efter ett antal misstag vid kunskapsprovet för tandläkare vid Karolinska institutet har flera anmälningar om orättvisor, diskriminering och bristande transparens lämnats in.

I september gavs det nya teoretiska provet för tandläkare med examen från länder utanför EU för tredje gången. KI, som ansvarar för provet, skickade då av misstag ut fel provresultat till ungefär 20 personer och två av provfrågorna hade rättats på fel sätt.

Efter provtillfället gjordes en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, med vittnesmål om dåligt bemötande vid provet och upplevelser av att man blivit missgynnad på grund av etnisk tillhörighet. En person som representerade sex av provdeltagarna stod bakom anmälan. DO planerar inga tillsynsåtgärder med anledning av uppgifterna.

Justitieombudsmannen, JO, har fått in anmälningar från 33 personer, där några företräder flera tandläkare. Anmälningarna handlar till exempel om otydlig information, avsaknad av facit, olika krav på olika kandidater och felprogrammerade frågor. Anmälningarna handläggs i skrivande stund.

Socialstyrelsen har, i egenskap av uppdragsgivare, fått synpunkter på att provet inte är rättvist. Dokumentet är undertecknat av över 80 tandläkare, och ställer krav på bland annat tillsyn över examinationen och ökad transparens.

– Vi har diskuterat kritiken med KI. Provet genomförs på samma sätt som vid tandläkarutbildningen, och vi har ingen anledning att tvivla på KI:s kompetens. Vid provtillfället i september gjordes misstag, och vi förstår att deltagarna känner misstro, säger Åsa Wennberg, tillförordnad enhetschef vid Socialstyrelsens avdelning för behörighet och statsbidrag.

Socialstyrelsen ser över rutinerna kring rättningen och kommer att följa upp hur det går vid kommande prov. Informationen kring poängsättning och rättning har förbättrats och i framtiden kommer facit att publiceras.

En del av kritiken handlar om att man har för få chanser att skriva provet.

– Det finns flera vägar till tandläkarlegitimation. Kunskapsprovet är en kontrollväg för att testa kunskaper och färdigheter. Om man inte blir godkänd efter tre försök anses man inte ha det som krävs för legitimation utan behöver mer utbildning.

Enligt KI är bristande språkkunskaper en vanlig anledning till att man presterar sämre på provet. Åsa Wennberg påpekar att de informerar om att provet är på svenska och att man behöver kunna språket för att klara provet.

– Om man skriver en gång och upptäcker att språkkunskaperna brister är det upp till individen att vänta med att skriva provet igen.

Bland de tandläkare som klarade det teoretiska kunskapsprovet i september finns nu en oro för att inte bli rättvist bedömd vid det praktiska provet i januari. Socialstyrelsen ser dock inte att det finns någon anledning att tro att provet inte ska gå rättssäkert till.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch