Svårt att lyckas med behandling av överbett

Tandreglering 19 apr 2017
Dela artikeln
Det är svårt att få barn mellan 6 och 14 år att använda sina tandställningar vid stora överbett, visar svensk avhandling. 

Stora överbett är en vanlig bettavvikelse som berör cirka vart femte barn i Sverige. En horisontell överbitning större än 6 mm innebär en ökad risk för skador på framtänderna och ett psykosocialt besvärande utseende. Därför finns det stora vinster med en tidig korrigering. Men det är svårt att få barnen att använda tandställningen så många timmar per dygn som behövs. Knappt fyra av tio barn lyckades uppnå ett horisontell överbitning på mindre än 3 mm.

Det visar en svensk avhandling gjord av Emina Čirgić, disputerad forskare i odontologi och övertandläkare inom folktandvården i Göteborg.

Emina Čirgić har följt 97 barn mellan sex och 14 år med ett överbett större än 6 mm som lottades till tandreglering antingen med en individuellt framställd aktivator eller en prefabricerad tandställning. Utvecklingen av överbitningen och tandställningen kontrollerades var 4–8:e vecka under minst sex månader, men ofta betydligt längre, snittbehandlingstiden var 1,3 år.

Det var dock ingen skillnad i effekt mellan de två tandställningarna, varför Emina Čirgić förespråkar den prefabricerade tandställningen eftersom den är billigare.

De vanligaste problemen som barnen rapporterade var att tandställningen trillade ur munnen under sömnen, följt av svårigheter att komma ihåg att använda den. En faktor för en framgångsrik tandregleringsbehandling var att föräldrarna var påstridiga och såg till att tandställningen användes. En annan viktig faktor var att tandläkaren vid besöken mätte överbitningen och återkopplade förändringen till barnen, som då fick ett kvitto på utvecklingen.

 

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch