Sverige halkar efter i arbetet mot tobak
Tobacco endgame jobbar för att färre än fem procent av Sveriges befolkning ska röka 2025. Foto: Colourbox

Sverige halkar efter i arbetet mot tobak

22 maj 2014
Dela artikeln
Tobaksskador ska förebyggas med hjälp av politiska beslut hellre än att behandlas i tandvårdsstolen. Det anser Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot tobak.

– Sverige halkar efter i en europeisk ranking över olika länders politiska åtgärder mot tobak. Vi ligger på elfte plats nu, jämfört med plats fyra för tio år sedan, berättar Lena Sjöberg.

– Tandvården borde bli bättre på att påverka politiker för att få fram lagstiftning och andra politiska åtgärder som stödjer tandvårdens preventiva verksamhet, anser Lena Sjöberg.

Vill fasa ut rökning

Tobacco endgame är ett projekt som pågår för att bilda en bred samhällsopinion mot tobak och skapa stöd för politiker att besluta om ett slutmål för rökning 2025.

Lena Sjöberg tycker att Sverige ska fimpa rökningen.

– Vi föreslår att regeringen och riksdagen beslutar att ha 2025 som mål för utfasningen av rökning. Vi vill att mindre än fem procent av befolkningen röker då. Då är rökning inte längre ett dominerande folkhälsoproblem med stora kostnader för samhället.

Sveriges Tandläkarförbund stödjer kravet på ett politiskt beslut om en plan för ett rökfritt Sverige 2025.

Fula tänder avskräcker

Lena Sjöberg tycker att EU:s tobaksdirektiv, som togs av EU:s ministerråd i mars, är ett bra beslut som påverkar Sverige. Inom två år ska direktivet införas i landet.

Varningsbilder på tobaksförpackningarna kommer till exempel att införas. I dag finns enbart texter på paketen. Det ser Lena Sjöberg som ett steg i rätt riktning.

– Bilden på fula tänder är den som avskräcker folk mest, visar undersökningar. Det påverkar människor när de förstår att rökning förstör tänderna och munhälsan, säger hon.

Ny svensk utredning om tobak

Nu ska det tillsättas en utredning som ser över hur EU:s nya tobaksdirektiv ska föras in i svensk lagstiftning. En utredning tillsätts i sommar, enligt Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig på socialdepartementet och en av dem som skriver direktivet till utredningen.

– Tobaksdirektivet innehåller många av de evidensbaserade metoder som vi vet minskar antalet rökare i Sverige, och då blir det färre tobaksrelaterade skador att ta hand om inom tandvården, säger Lena Sjöberg.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch