Sverige kan få nytt implantatregister
Ett nytt implantatregister är under planering. Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, presenterade nyheten vid årets odontologiska riksstämma. Foto: Janet Suslick

Sverige kan få nytt implantatregister

RIKSSTÄMMAN 2019 15 nov 2019
Dela artikeln
Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa) om allt går som det är tänkt.

Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, är en av initiativtagarna. Hon presenterade nyheten i dag i samband med årets odontologiska riksstämma.

– Ett effektivt och enkelt kvalitetsregister för implantat har länge efterfrågats. Vi saknar bra verktyg för att följa upp och utvärdera behandlingarna vi gör på en storskalig nivå och på ett strukturerat sätt, säger Shariel Sayardoust, som är övertandläkare vid Odontologiska institutionens avdelning för parodontologi i Jönköping.

Implantatregistret kommer att bygga på data som finns i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa) – alltså data som skördas automatiskt i samband med att tandvården rapporterar in till Försäkringskassan.

Startskott
Projektet är i sin linda. Idéerna är förankrade hos SKaPa och i slutet av december tillsätts en referensgrupp med representanter från Svensk förening för parodontologi och implantologi, Svensk käkkirurgisk förening och Svensk förening för oral protetik.

Exakt vilka uppgifter som kommer att ingå i implantatregistret vet Shariel Sayardoust inte i dagsläget, men förhoppningen är att registrets första rapport kommer att presenteras i SKaPa:s årsrapport 2021.

Långsiktigt arbete
På sikt är förhoppningen att tandläkare ska kunna jämföra sina resultat med andras, och även jämföra resultaten för olika implantat med varandra.

En annan idé är att fånga patienternas upplevelse genom att automatiskt skicka en enkät till dem som behandlas med implantat. Där kan de exempelvis rapportera in om de är nöjda eller inte.

Björn Klinge

Björn Klinge, seniorprofessor i parodontologi och eldsjälen bakom tidigare försök att få till ett implantatregister, är mycket positiv till projektet.

– Registret kommer att göra det möjligt att följa upp vad som fungerar i den kliniska verkligheten.

En förutsättning som underlättar mycket är att insamlingen av information inte kräver extraarbete för tandläkare. Tidigare har just inrapporteringen varit för krånglig, medger han.

Tidigare försök misslyckades
– Att få till ett fungerande kvalitetsregister för implantat har varit ett arbete i uppförsbacke. Tidigare landade vi i att drygt 60 saker var absolut nödvändiga att ha med, och allt måste registreras manuellt, berättar han.

Det fungerade aldrig, men i dag finns det helt andra tekniska förutsättningar, menar han.

– All nödvändig information om implantatet får man när man läser in streckkoden.

Att behandla med dentala implantat är numera vanligt i Sverige. Förra året opererades runt 65 000 implantat in i landet.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2019"

Sverkerpriset till minimalinvasiv teknik

Riksstämman 2019 Årets Sverkerpris tilldelas Erik Svendsrud, Oslo, och Tif Qureshi, London. Båda arbetar med att utveckla och lära ut minimalinvasiv teknik.
16 nov 2019

Victor Tollemar vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2019 Victor Tollemar har vunnit priset för bästa forskningsrapport i samband med årets odontologiska riksstämma. Han får 10 000 kronor.
15 nov 2019

Äldst på riksstämman?

RIKSSTÄMMAN 2019 Åke Eriksson, 90 år, var kanske äldst på årets odontologiska riksstämma i dag. Han har gått på de flesta riksstämmor sedan 1949, berättar han.
14 nov 2019

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

RIKSSTÄMMAN 2019 Ett nytt sätt att klassificera orofacial smärta lanseras i början av nästa år. De som var med på ett symposium om smärta på årets odontologiska riksstämma i dag fick tjuvkika på innehållet.
13 nov 2019

Hållbar tandvård – ditt ansvar

Hållbarhet Klimatavtryck, miljömärkning och hållbarhet är frågor i tiden, men forskaren Brett Duane anser att det finns mycket mer att göra inom tandvården. Resor och inköp är de två områden som har störst miljöpåverkan.
12 nov 2019
Plusmaterial

Vem möter du på mässan?

Riksstämman 2019 Alla utställare som anser sig ha en koppling till dentalbranschen är välkomna att ställa ut på Swedental. I övrigt finns inga egentliga kvalitetskrav.
12 nov 2019

107 kliniker får mer kunskap

Kunskapsstyrning Folktandvården i Västra Götaland satsar på att höja kunskapen om orofacial smärta och käkfunktionsstörning vid allmäntandvårdens alla 107 kliniker. Målet är att få medarbetarna att göra en enkel screening på alla patienter och behandla dem som har besvär.
11 nov 2019
Plusmaterial

Så kan antibiotika användas patientsäkert

Riksstämman 2019 Hur kan antibiotika användas på ett hållbart och patientsäkert sätt inom tandvården? Frågan diskuteras på årets odontologiska riksstämma vid ett symposium om antibiotika.
8 nov 2019

Riksstämman 2019 fokuserar på diabetes

Forskaren På världsdiabetesdagen den 14 november tas ­diabetes upp som tema på årets odontologiska riksstämma. Anna ­Norhammar, läkare och specialist i kardiologi blir en av flera föreläsare som försöker reda ut orsak och ­verkan vad gäller parodontit och diabetes.
7 nov 2019
Plusmaterial

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

NY RAPPORT Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.
5 nov 2019

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Riksstämman 2019 Kerstin Brismar är diabetesforskare och senior professor vid Karolinska institutet. Hon medverkar i en temaeftermiddag om diabetes på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
5 nov 2019

Göran Friman får Forssbergs pris

Riksstämman 2019 Tandvården kan spela en viktig roll för att identifiera risk för odiagnostiserat högt blodtryck och diabetes hos medelålders och äldre patienter. Det har Göran Friman visat i sin forskning. Nu får han årets Forssbergs pris som belöning.
4 nov 2019

Svensk tandläkare forskar om nobelprisprotein

IMPLANTATFORSKNING Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, forskar om HIF-1α, ett protein som är central för årets nobelpris i medicin och som är viktig när cellernas syrenivåer regleras.
31 okt 2019

Döda tänder kan väckas till liv

Riksstämman 2019 Alina Wikström forskar om revitalisering av traumaskadade tänder. Hon presenterar sina forskningsresultat på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
30 okt 2019

Fler anmälda till årets riksstämma

Riksstämman 2019 Det ser ut att bli fler besökare än vanligt till årets Riksstämma i Stockholm. Fokus är på verksamhetsutveckling och på hälsa, både den egna och andras.
31 okt 2019

Bakom rubrikerna i stämmoprogrammet

Riksstämman 2019 Under huvudtemat verksamhetsutveckling har årets odontologiska riksstämma tre block, Dark Dent, Diabetes samt Karies och kunskapsstyrning. Vi frågade Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden, hur programtankarna har gått inför årets riksstämma.
6 nov 2019

Så påverkas tandvården av barnkonventionen

Riksstämman 2019 FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Hur tandvårdskliniker ska göra för att uppfylla lagens krav tas upp på ett seminarium på årets odontologiska riksstämma.
29 okt 2019

Han skrev bästa avhandling

Riksstämman 2019 Aleksandar Milosavljevic får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling. Prissumman är 35 000 kronor.
25 okt 2019

Tre män och en kvinna blir årets studenter 2019

Bästa tandläkarstudenter Henrik Landgren är årets tandläkarstudent i Umeå och en av fyra i landet. Liksom de andra känner han sig hedrad, tacksam och förvånad. Men han är den enda som har fått en prismotivering skriven på vers.
17 okt 2019

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch