Sverige utbildar för få tandläkare

Rapport 11 feb 2016
Dela artikeln
Antalet tandläkare som examineras i Sverige täcker långt ifrån rekryteringsbehovet. Det visar nya siffror från UKÄ.

Läsåret 2014/2015 examinerades 265 tandläkare på landets tandläkarutbildningar. Det är betydligt färre än vad som behövs rekryteras, vilket är ungefär 400-450 stycken, enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Myndigheten konstaterar dock att rekryteringsbehovet väntas sjunka om några år.

Tillgången på tandläkare är svår att bedöma eftersom rörligheten över landets gränser är hög. Det gäller både dem som utbildar sig i Sverige och sedan jobbar i ett annat land och personer med utländsk tandläkarutbildning som flyttar hit.

Förändringar i tandvårdsstödet, kommande pensionsavgångar och en växande befolkning är annat som påverkar arbetsmarknaden.

Totalt har antalet examinerade tandläkare ökat med 25 procent på tio år men ökningen har framför allt skett de senaste två åren.

Antal examinerade tandläkare

Antal examinerade tandläkare i Sverige läsåren 2005/06–2015/15

2005/06    212
2006/07    173
2007/08    176
2008/09    199
2009/10    221
2010/11    202
2011/12    208
2012/13    216
2013/14    234
2014/15    265

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch