Sverkerpriset till minimalinvasiv teknik
Erik Svendsrud och Tif Qureshi är årets Sverkerpristagare. Priset delades ut vid årets odontologiska riksstämma i Stockholm.

Sverkerpriset till minimalinvasiv teknik

Riksstämman 2019 16 nov 2019
Dela artikeln
Årets Sverkerpris tilldelas Erik Svendsrud, Oslo, och Tif Qureshi, London. Båda arbetar med att utveckla och lära ut minimalinvasiv teknik.

I den sista skälvande timmen av Odontologisk Riksstämma avslöjades årets Sverkerpristagare: Erik Svendsrud, Oslo, och Tif Qureshi, London.

Båda arbetar med minimalinvasiv teknik och håller utbildningar i ämnet. De berättar om hur de kom i kontakt med Sverker Toreskogs idéer några år efter sin grundutbildning.

­– Under utbildningen lärde vi oss inte att ifrågasätta hur man traditionellt behandlade kariesangrepp. Då, 1985, tog man bort 90 procent av en frisk tand för att få plats med amalgam. När jag lyssnade på Sverker på riksstämman tre år senare tänkte jag att han är genial, säger Erik Svendsrud.

”Det gör att en större andel av befolkningen kan få tillgång till behandling.”

– När jag började lära mig om kosmetisk tandvård kände jag mig obekväm men en del saker vi gjorde. För ungefär femton år sedan började jag inse att patienter som ville ha kosmetisk tandvård var nöjda bara med att få sina egna tänder att se bättre ut, säger Tif Qureshi.

Han berättar om hundratals patienter som har kommit in med önskemål om porslinskronor, men lämnat honom med aligner, blekning och bonding.

– Det gör att en större andel av befolkningen kan få tillgång till behandling, säger Tif Qureshi.

Ortodonti för allmäntandläkare

Han jobbar med att utbilda allmäntandläkare i ortodonti, och medger att han har mött ett visst motstånd från både dem som arbetar med kosmetisk tandvård och från ortodontister.

– Men nu har de insett att det är ett litet begränsat ingrepp vi arbetar med. Det här är ett område som växer och som jag utbildar inom. Det behöver göras på ett guidat sätt, och är inte något alla bör göra, säger Tif Qureshi.

Långsiktiga resultat

Han berättar om de gånger han har träffat Sverker Toreskog och om hur den första av föreläsningarna han lyssnade till gjorde ett livsomvälvande intryck.

– Han pratade om något som jag trodde på, men inte fått bekräftat så tydligt: Det är uppföljningen fem-tio år senare som är viktig. Tandvård ska mätas på långsiktiga resultat, hur det faktiskt blev, säger Tif Qureshi.

”Man får tänka på att slipa så lite som möjligt för att förebygga vidare skador.”

Erik Svendsrud berättar om hur han sedan 1995 har följt Sverkers tankegångar med att avlägsna så lite tand som möjligt.

Han arbetar också med att använda digitala verktyg för att engagera patienten mer i behandlingen, och hur digitala avtryck underlättar ortodonti.

– Man får tänka på att slipa så lite som möjligt för att förebygga vidare skador. Då får vi färre rotfyllningar, mindre parodontit och bättre estetik. Jag tror att fler och fler unga tandläkare ser poängen med detta, säger han.

Utbildningar med Sverker Toreskog

Erik Svendsrud har hållit utbildningar tillsammans med Sverker Toreskog, och fick kliva in som ersättare då kollegan blev sjuk.

– Det var en bra start att föreläsa för 300-400 tandläkare, och sedan har jag fortsatt att undervisa, bland annat i Tifs academy. Sverker lärde mig en sak som jag har med mig ”Always keep a yes on the tip of your tounge.”

Motiveringar

Erik Svensrud, Oslo

Erik har under många år förvaltat arvet efter Sverker med sin minimalinvasiva teknik.Han ifrågasätter vidare, som Sverker också gjorde, inte bara andra kolleger och etablissemanget utan kanske mest sig själv. När Sverker inte orkade hålla föreläsningar sista året fick Erik Sverkers bildmaterial och fick då hålla föreläsningarna istället för Sverker.

Tif Qureshi, London

Tif har liksom Erik också arbetat med minimalinvasiv teknik och har varit en förespråkare för aligner, blekning och bonding istället för mer invasiva behandlingar. Tif är en internationellt erkänd föreläsare och Sverker uttryckte ofta sin beundran för Tifs kliniska färdigheter och hans sätt att sprida kunskap om dessa.

Om Sverkerpriset

Sverkerpriset till Sverker Toreskogs minne delas ut av American DentalSociety of Sweden, ADSS, och Göteborgs Tandläkare-Sällskap, GTS, till en person inom odontologin som verkar i Sverkers anda.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Riksstämman 2019"

Sverige kan få nytt implantatregister

RIKSSTÄMMAN 2019 Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
15 nov 2019

Victor Tollemar vann priset för bästa forskningsrapport

Riksstämman 2019 Victor Tollemar har vunnit priset för bästa forskningsrapport i samband med årets odontologiska riksstämma. Han får 10 000 kronor.
15 nov 2019

Äldst på riksstämman?

RIKSSTÄMMAN 2019 Åke Eriksson, 90 år, var kanske äldst på årets odontologiska riksstämma i dag. Han har gått på de flesta riksstämmor sedan 1949, berättar han.
14 nov 2019

Smärtpatienter ska få hjälp av ny klassificering

RIKSSTÄMMAN 2019 Ett nytt sätt att klassificera orofacial smärta lanseras i början av nästa år. De som var med på ett symposium om smärta på årets odontologiska riksstämma i dag fick tjuvkika på innehållet.
13 nov 2019

Hållbar tandvård – ditt ansvar

Hållbarhet Klimatavtryck, miljömärkning och hållbarhet är frågor i tiden, men forskaren Brett Duane anser att det finns mycket mer att göra inom tandvården. Resor och inköp är de två områden som har störst miljöpåverkan.
12 nov 2019
Plusmaterial

Vem möter du på mässan?

Riksstämman 2019 Alla utställare som anser sig ha en koppling till dentalbranschen är välkomna att ställa ut på Swedental. I övrigt finns inga egentliga kvalitetskrav.
12 nov 2019

107 kliniker får mer kunskap

Kunskapsstyrning Folktandvården i Västra Götaland satsar på att höja kunskapen om orofacial smärta och käkfunktionsstörning vid allmäntandvårdens alla 107 kliniker. Målet är att få medarbetarna att göra en enkel screening på alla patienter och behandla dem som har besvär.
11 nov 2019
Plusmaterial

Så kan antibiotika användas patientsäkert

Riksstämman 2019 Hur kan antibiotika användas på ett hållbart och patientsäkert sätt inom tandvården? Frågan diskuteras på årets odontologiska riksstämma vid ett symposium om antibiotika.
8 nov 2019

Riksstämman 2019 fokuserar på diabetes

Forskaren På världsdiabetesdagen den 14 november tas ­diabetes upp som tema på årets odontologiska riksstämma. Anna ­Norhammar, läkare och specialist i kardiologi blir en av flera föreläsare som försöker reda ut orsak och ­verkan vad gäller parodontit och diabetes.
7 nov 2019
Plusmaterial

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

NY RAPPORT Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.
5 nov 2019

Så kan tandläkare hjälpa patienter med diabetes

Riksstämman 2019 Kerstin Brismar är diabetesforskare och senior professor vid Karolinska institutet. Hon medverkar i en temaeftermiddag om diabetes på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
5 nov 2019

Svensk tandläkare forskar om nobelprisprotein

IMPLANTATFORSKNING Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, forskar om HIF-1α, ett protein som är central för årets nobelpris i medicin och som är viktig när cellernas syrenivåer regleras.
31 okt 2019

Döda tänder kan väckas till liv

Riksstämman 2019 Alina Wikström forskar om revitalisering av traumaskadade tänder. Hon presenterar sina forskningsresultat på årets odontologiska riksstämma i Stockholm.
30 okt 2019

Fler anmälda till årets riksstämma

Riksstämman 2019 Det ser ut att bli fler besökare än vanligt till årets Riksstämma i Stockholm. Fokus är på verksamhetsutveckling och på hälsa, både den egna och andras.
31 okt 2019

Bakom rubrikerna i stämmoprogrammet

Riksstämman 2019 Under huvudtemat verksamhetsutveckling har årets odontologiska riksstämma tre block, Dark Dent, Diabetes samt Karies och kunskapsstyrning. Vi frågade Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden, hur programtankarna har gått inför årets riksstämma.
6 nov 2019

Så påverkas tandvården av barnkonventionen

Riksstämman 2019 FN:s barnkonvention blir svensk lag i januari 2020. Hur tandvårdskliniker ska göra för att uppfylla lagens krav tas upp på ett seminarium på årets odontologiska riksstämma.
29 okt 2019

Han skrev bästa avhandling

Riksstämman 2019 Aleksandar Milosavljevic får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling. Prissumman är 35 000 kronor.
25 okt 2019

Tre män och en kvinna blir årets studenter 2019

Bästa tandläkarstudenter Henrik Landgren är årets tandläkarstudent i Umeå och en av fyra i landet. Liksom de andra känner han sig hedrad, tacksam och förvånad. Men han är den enda som har fått en prismotivering skriven på vers.
17 okt 2019

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch