Systematiska felbehandlingar av patienter

Felbehandlingar 1 mar 2017
Dela artikeln
Majoriteten av tandläkarna utför god och säker vård, men det finns en liten grupp som systematiskt felbehandlar patienter. Det konstaterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i sin senaste tillsynsrapport.

I rapporten skriver IVO att det finns en liten grupp tandläkare som systematiskt felbehandlar patienter, att kompetensen ibland är för låg, och att det finns tandläkare som överutnyttjar det statliga tandvårdsstödet. Det är ofta en person som är involverad i patientens vård, vilket ökar riskerna för bland annat felaktig diagnos och behandling.

IVO har i sin tillsyn sett och kritiserat vårdgivare för att behandlingar har påbörjats utifrån undermåliga och felaktiga underlag och att patienter inte har blivit informerade om sina sjukdomstillstånd och vilka behandlingsåtgärder som är möjliga.

Inte styrkta diagnoser
IVO konstaterar att det förekommer tandläkare som utför tandvård trots att diagnoser eller indikationer för behandlingsåtgärderna inte är styrkta eller motiverade. Det finns också fall där allmäntandläkare inte konsulterar specialister i den utsträckning som de borde.

Undersökningar och underlag är ibland undermåliga, främst rör det karies och parodontit.
Tandläkare utför inte alltid de diagnostiska tester och röntgenologiska undersökningar som ska ligg till grund för diagnosticeringen.

Det förekommer att tandvårdsersättningens storlek styr val av åtgärder i stället för bedömningar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Antibiotika används i vissa fall på ett felaktigt sätt genom att den skrivs ut för att behandla smärta och som antiseptisk behandling.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch