Tandborstning förebygger parodontit
Det bästa skyddet mot parodontit hade de som borstade tänderna minst två gånger per dag. Foto: Colourbox

Tandborstning förebygger parodontit

Forskning 29 jan 2018
Dela artikeln
Att borsta tänderna skyddar inte bara mot karies utan också mot parodontit. Det kan brittiska och finska forskare nu slå fast.

Att tandborstning med fluortandkräm förebygger karies är ställt utom allt tvivel och visat i otaliga studier. Men detsamma gäller inte för effekten på parodontit – det har inte studerats i tillräckligt stora studier för att kunna sägas vara visat. Det har nu en grupp brittiska och finska forskare sett till att ändra på.

Genom att använda sig av två nationella finska hälsoundersökningar som genomfördes år 2000 och 2011 har forskarna skaffat sig ett underlag på strax över 1 000 personer och en uppföljningstid på, i snitt, 130 månader.

De medverkande i de båda hälsoundersökningarna fick vid varje tillfälle svara på frågor om bland annat sina tandborstvanor, och dessutom genomgick de en tandundersökning där antalet tänder med tandköttsfickor med ett sonderingsdjup som översteg 4 mm noterades.

Med hjälp av dessa data kan forskarna nu visa att tandborstning har en förebyggande effekt mot parodontit. De fann ett tydligt dos–responsförhållande där de som angav att de borstade tänderna mer sällan än en gång per dag hade den sämsta utvecklingen, de som borstade en gång per dag en klart bättre, och de som borstade två gånger per dag eller mer hade den bästa.

Forskarna kunde också se att de deltagare som hade förändrat sina tandborstvanor mellan de båda undersökningstillfällena även hade förändrat sin parodontitutveckling.

De som hade det bästa skyddet var alltså de som hade angivit att de borstade tänderna två gånger per dag eller mer vid båda undersökningstillfällena.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch