Tänderna kvar med tandhygienistbesök
I medeltal förlorar en patient med regelbundna tandhygienistbesök en tand vart tionde år. Foto: Colourbox

Tänderna kvar med tandhygienistbesök

Forskning 9 sep 2021
Dela artikeln
Personer med rutinmässiga besök hos tandhygienist förlorar sällan tänder. Det visar en systematisk översikt.

I medeltal förlorar en patient med regelbundna tandhygienistbesök en tand vart tionde år, men sällan av parodontal orsak. Överkäkens tänder liksom kindtänder löper störst risk. Ett fåtal patienter står för den största andelen av förlorade tänder.

Det visar en systematisk översikt som sammanfattar 36 studier på patienter som deltagit i program med regelbundna tandhygienistbesök.  Deltagarna genomgick minst fem års regelbundna besök hos tandhygienist. I de enskilda studierna rapporterades samband mellan att förlora tänder och olika faktorer hos patienten eller tanden.

Den systematiska översiktens metaanalys hittade dock inte något signifikant samband som kunde visa att personegenskaper som ålder, kön, rökning eller följsamhet i tandhygienprogram var riskfaktorer.

Metaanalysen visade inte heller signifikant samband mellan tandegenskaper som furkationsinvolvering och att förlora tänder.

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch