Tandförlust möjlig riskfaktor för demens
Trots resultatet vill forskarna ännu inte dra några slutsatser. En förklaring skulle kunna vara att tandförlusten leder till sämre nutrition, vilket påverkar hjärnan. Foto: Colourbox

Tandförlust möjlig riskfaktor för demens

Forskning 27 jul 2018
Dela artikeln
Personer som drabbas av partiell eller total tandförlust har både mindre hjärnvolym och en snabbare försämring av den kognitiva förmågan, visar svensk studie.

Att tappa tänder, några eller alla, har ett samband med en försämrad kognitiv förmåga och en minskad hjärnvolym. Det kan svenska forskare visa efter att i upp till nio år ha följt drygt 2 700 slumpvis utvalda friska personer över 60 år boende på Kungsholmen i Stockholm.

Studiedeltagarna intervjuades och undersöktes med ett flertal tester vid studiestarten mellan åren 2001 och 2004, då de också tillfrågades om sin tandstatus. En mindre grupp om knappt 400 personer undersöktes även med magnetresonanskamera. Samtliga studiedeltagare kallades sedan till nya kontroller med jämna mellanrum fram till sista kontrollen mellan 2010 och 2013.

Resultatet visar att personer som rapporterade partiell eller total tandförlust tappade i kognitiv förmåga betydligt snabbare än de som inte rapporterade någon tandförlust. Bland försökspersonerna som genomgått magnetkameraundersökning hade de som rapporterade total tandförlust också en signifikant mindre total hjärnvolym. Både partiell och total tandförlust innebar även ett samband med en minskad volym av grå substans i hjärnan.

Forskarna menar dock att sambandet behöver bekräftas i framtida studier med magnetresonanskamera innan några slutsatser dras. Alternativa förklaringar skulle, enligt forskarna, kunna vara att nedsatt tuggförmåga påverkar den kognitiva förmågan separat från tandförlusten eller att tandförlusten leder till en försämrad nutrition, vilket påverkar hjärnan. Ytterligare en möjlig förklaring skulle kunna vara ett omvänt samband där en preklinisk demens leder till dålig munhälsa.

 

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch