Tandhälsan ojämlik redan hos små barn
Ett oväntat forskningsresultat är att det är skillnader mellan könen. Som barn har flickor högre risk för karies än pojkar, men i tonåren är det tvärtom. Foto: Colourbox

Tandhälsan ojämlik redan hos små barn

Ny avhandling 15 maj 2018
Dela artikeln
Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer har mer än fyra gånger större risk för kariesskador än jämnåriga med bättre levnadsvillkor, visar en ny doktorsavhandling.

Ann-Catrin André Kramer har tittat på tandhälsan bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Studierna visar att det finns stora variationer. Några exempel:

* Barn i familjer med svaga socioekonomi har störst risk för karies, framför allt i förskoleåldern.

* Barn som har karies i treårsåldern utvecklar betydligt fler kariesskador som sexåringar än barn som är kariesfria när de är tre år.

* Tio procent av barnen mellan sju och nio år har kariesskador i sina permanenta tänder.

* Bland de äldsta tonåringarna har två tredjedelar karies eller minst en fyllning.

* Barn och ungdomar i större städer har högre risk för karies jämfört med jämnåriga bosatta i landsbygden.

Ann-Catrin André Kramer

– Resultaten kan vara en grund till hur resurserna ska fördelas inom barn- och ungdomstandvården, säger Ann-Catrin André Kramer.

Skillnader mellan könen
Ett oväntat forskningsresultat är att det är skillnader mellan könen. Som barn har flickor högre risk för karies än pojkar, men i tonåren är det tvärtom: flickorna har då lägre risk än pojkarna.

– Det mönstret har man inte sett tidigare. Det kanske behövs stora material för att det ska framträder, säger hon.

Avhandlingen heter “On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents – Clinical and register-based studies”.

Uppgifter om drygt 300 000 patienter mellan tre och 19 år ingår i studierna. Underlaget kommer från både folktandvården och de privata vårdgivarna som behandlar barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen.

Ann-Catrin André Kramer har också använt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) om exempelvis hushållens ekonomi och utbildningsnivå.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Den ojämlika tandvården"

Ojämlikhetens ansikte

Ojämlik tandhälsa Dina tänder visar vem du är. Eller åtminstone kan de skvallra om din inkomst, utbildningsnivå och var du har vuxit upp.
16 maj 2018
432

Nu utreds hela tandvårds­systemet

Ojämlik tandhälsa Prissättning, kostnader och styrning är tre delar som kommer att vara under lupp de närmaste åren. Syftet är att få en mer jämlik tandvård där fler går till tandläkaren för förebyggande undersökningar.
17 maj 2018
420

Halland sätter karies på kartan

Ojämlik tandhälsa I Halland har man bytt tabeller mot kartor. Färgerna signa­lerar var risken för karies är störst bland barnen. För tand­vården i ­regionen är geomapping ett tydligare sätt att nå fram till ­politikerna och rikta resurserna dit de bäst behövs.
21 maj 2018
240

Ministern vill förändra tandvården

Ojämlik tandhälsa En tandvårdsreform med förändrad prissättning och där tandvården närmar sig sjukvården. Det är vad ­regeringen tänker sig kan bli en del av resultatet av ­utredningen om jämlik tandhälsa.
24 maj 2018
172

Hälsofrämjaren är bästa lotsen

Ojämlik tandhälsa Invånarna får själva definiera vilka behov de har, och det lägger grunden för det fortsatta förändringsarbetet. Det är filosofin bakom ett hälsofrämjande projekt om tandvård och kost som pågår i Malmöstadsdelen Lindängen, ett socialt utsatt miljonprogramområde.
23 maj 2018
Plusmaterial
567

Tandvårdsstrateg jobbar för jämlik tandvård

Samhällsodontologi Alla ska ha tillgång till en bra tandvård, anser Ulf Söderström, tandvårdsstrateg och sekreterare i Svensk samhällsodontologisk förening. Men nu är han orolig. Tandvården har tappat lite i arbetet för en jämlik tandvård, tycker han.
18 maj 2018
272

Tandvård hos placerade barn och unga utvärderas

Vetenskap Cirka 30 000 barn och ungdomar omhändertas och placeras varje år i Sverige. Rapporter visar att hälso- och sjukvården inte når ut till denna utsatta och sårbara grupp. Genom att samköra data från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) med data från andra officiella register kan vi analysera hur tandvård och oral hälsa ser ut i gruppen. Detta ger oss möjlighet att utveckla strategier för att påverka omhändertagande och förbättra tandvården. Målet är jämlik hälsa.
9 maj 2018

Hälsovägledare

Vetenskap I Stockholms mest utsatta områden har mer än var tionde 3-åring manifest karies och befintliga preventionsinsatser når inte hela vägen fram. I det här projektet undersöks en ny preventions metod med hälsovägledare som extra stöd för föräldrar till förskolebarn med grav karies.
9 maj 2018
10

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

Ojämlik tandhälsa För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.
18 apr 2018
1083

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch