Tandhygienist behandlade parodontit fel

Etik 3 aug 2021
Dela artikeln
Tandhygienisten behandlade parodontit utan att konsultera en tandläkare så att patienten kunde få en terapiplanering. Både tandhygienisten och hennes arbetsgivare Folktandvården Skåne AB får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Tandhygienisten behandlade patientens parodontit utan dialog med tandläkare. IVO anser att hon gjorde fel – hon borde ha rådfrågat en tandläkare för att få en terapiplanering för patienten. Men det är inte bara tandhygienistens ansvar, utan även vårdgivarens, menar IVO.

Vårdgivaren, i detta fall Folktandvården Skåne, behöver ha rutiner som säkerställer att tandhygienister konsulterar ansvarig tandläkare för att få en behandlingsplanering. Den behövs för att rätt diagnoser ska ställas och för att patienten ska få rätt behandling utan fördröjning. Folktandvården Skåne har brustit i ledning och styrning.

Folktandvården slår ifrån sig. Organisationen menar att det inte är fel på ledningen och styrningen, utan att det rör sig om en enstaka händelse. IVO anser dock att ”vårdgivaren inte har säker­ställt att all personal följer de rutiner som vårdgivaren har satt upp för en god och säker vård”. Därför kommer Folktandvården Skåne inte undan kritik.

Benförlust runt tänder

Tandhygienisten får också kritik för bristande omhändertagande av patientens parodontit. Förutom att hon inte konsulterade en tandläkare, såg hon inte till att det fanns tillräckligt med användbara röntgenbilder för att göra en fullständig bedömning av benförlusten runt alla tänder.

Det var patienten som gjorde en anmälan till IVO efter att han fått akuta problem med de bakre överkäks­molar­erna. Tillsammans med anmälan skickade han in gamla röntgenbilder från en tidigare behandlare.

IVO konstaterar att benförlust syns redan på de tio år gamla bilderna. Därför anser IVO att tandhygienisten borde ha tagit tillräckligt bra röntgenbilder för att kunna bedöma patientens parodontit. Det som hade behövts är stående bitewingbilder av flera tänder och/eller apikalbilder.

Subgingival tandsten

Patienten hade fått regelbunden stödbehandling hos tandhygienist under ett antal år. Enligt journalanteckningar från den senaste behandlaren fick han förutom infektionssanering information om parodontit samt instruktion om hur han skulle utföra egenvård. Enligt journalen följdes instruktionerna även upp.

Patientens uppfattning är att han inte fick information om allvarlighetsgraden av sjukdomen eller om den tilltagande benförlusten.

IVO konstaterar att uppgifterna är motstridiga. Enligt myndigheten går det inte att säkerställa varför uppfattningarna går isär.

Eftersom det är tekniskt svårt att ta bort subgingival tandsten vid de bakre molarerna är det viktigt att tandläkare konsulteras, enligt IVO.
Janet Suslick

LÄS MER

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "IVO-fall 2021"

Yrkestiteln tandläkare får inte användas av alla

Etik Utan svensk tandläkarlegitimation får man inte använda yrkestiteln tandläkare i sin yrkesutövning i Sverige. En vårdgivare i Småland får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att titeln har använts i strid med patientsäkerhetslagen.
11 jan 2022
Plusmaterial

Förhalning kostade legitimationen

Etik Under flera års tid har tandläkaren förhalat och försvårat IVO:s tillsyn. Nu dras hans tandläkarlegitimation in.
20 dec 2021
Plusmaterial

Waranpatient fick akut blödning efter extraktion

Etik Tandläkaren extraherade en visdomstand utan att först uppdatera hälsodeklarationen. Patienten, som behandlades med det blodförtunnande läkemedlet Waran, fick en blödning och måste behandlas akut hos käkkirurg.
1 dec 2021
Plusmaterial

Fadäs med fasader ger IVO-kritik

Etik Tandläkaren utförde fasader på estetisk indikation. En framtand slipades så mycket att pulpan skadades och tanden behövde rotfyllas. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
24 nov 2021
Plusmaterial

Försäkringskassan tipsar IVO

Etik Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade en tandläkare eftersom Försäkringskassan ansåg att han visade tecken på bristande skicklighet. Tandläkaren får en del kritik, men IVO bedömer att tandläkarens vård generellt har varit av god kvalitet.
27 okt 2021
Plusmaterial

IVO: Gör bara det du kan

Etik En tandläkare i Stockholms län gjorde en behandling som var bortom hans förmåga. Både han och vårdgivaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
13 okt 2021
Plusmaterial

Nio tandläkare har förlorat legitimationen i år

Etik Hittills i år har nio tandläkare blivit av med legitimationen. Samtliga har visat grov oskicklighet eller har på annat sätt varit olämpliga att arbeta inom yrket, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
29 sep 2021
Plusmaterial

Viktigt att agera på avvikelser i växelbettet

Etik En 13-årig pojke saknar framtänder. Han undviker att le och skratta eftersom han skäms för sitt utseende och har svårt att äta. Två tandläkare får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som anser att de borde ha gjort utökade röntgenundersökningar när pojken var yngre.
22 sep 2021
Plusmaterial

Missad parodontit trots friskvårdsavtal

Etik En 35-årig patient hos folktandvården fick inte behandling för sin parodontit, trots att hon haft friskvårdsavtal sedan 2010. Av journalen framgår att röntgen­bilder redan 2013 visade tecken på sjukdomen, men att den varken diagnosticerades eller behandlades förrän 4–5 år senare.
14 sep 2021
Plusmaterial

Bakom fasaden brast kompetensen

Etik Patienten vände sig till tandläkaren för att få fasader gjorda på sex framtänder, förutsatt att det inte var risk för att skada tänderna. Tandläkaren sa att han hade erfarenhet av fasadbehandlingar, men så var inte fallet visade det sig. ”Allt slutade i katastrof” skriver patienten i sin anmälan till IVO, som konstaterar att tandläkaren brustit i genomförandet av vården och journalföringen.
1 sep 2021
Plusmaterial

Slarvig förskrivning ger IVO-kritik

Etik Tandläkaren skrev att patienten skulle ta en tablett Stesolid en timme före tandläkarbesöket – men förskrev 175 tabletter. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
10 aug 2021
Plusmaterial

Ful protetik får kritik

Etik Den protetiska behandlingen blev omfattande – och ful. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för en rad brister.
22 jun 2021
Plusmaterial

Inkomplett journal ger IVO-kritik

Etik Patienten anser att hon inte har fått bra tandvård, men det saknas så mycket information i journalen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har svårt att avgöra om det handlar om brister i vården eller endast i dokumentationen. Därför får tandläkaren kritik.
10 jun 2021
Plusmaterial

Fel tand drogs ut

Etik En tand skulle extraheras – i stället blev det tre. Därför får en tandläkare i Västerbotten kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
17 maj 2021
Plusmaterial

IVO-kritik trots synpunkter från jurist

Etik En privattandläkare i Stockholm får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för undermålig installa­tion av implantat och bristande pro­tetisk behandling. Kritiken kvarstår trots synpunkter från juristfirman som tandläkaren har anlitat.
4 maj 2021
Plusmaterial

Nej till autoskapade daganteckningar

Etik Tandläkarens vård och behandling av patienterna får godkänt av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men hon får kritik för sina autogenererade daganteckningar.
21 apr 2021
Plusmaterial

Apoteket slog larm om tandläkare

Etik Apoteket slog larm när en tand­läkare i Stockholm verkade skriva ut för mycket narkotika. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bristande hantering av narkotiskt läkemedel.
7 apr 2021
Plusmaterial

Permanent tand togs bort av misstag

Etik Tandläkaren extraherade en permanent tand i tron att det var en mjölktand. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
23 mar 2021
Plusmaterial

Oseriösa tandläkare blir av med legitimationen

VAD HAR IVO SETT? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmälde 29 tandläkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) förra året. IVO rekommenderade att 25 av dem skulle fråntas legitimationen.
18 mar 2021

Tandläkare bröt mot patientdatalagen

Etik Tandläkaren gjorde anteckningar i journalen i anslutning till patientens behandling, men ändrade dem året därpå när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärde in uppgifterna. Det är inte förenligt med patientdata­lagen, enligt IVO.
17 mar 2021
Plusmaterial

Tandläkare får prövotid

Etik En medelålders tandläkare får tre års prövotid efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Tandläkaren behöver bli bättre på oralkirurgi och journalföring, bland annat.
21 apr 2020
Plusmaterial

Anmälningar till IVO försvann

IT-HAVERI Inspektionen för vård och omsorgs e-tjänst för apotekspersonals anmälningar om tandläkare och andra som förskriver läkemedel fungerade inte under drygt två månader på grund av ett tekniskt fel.
25 feb 2021

Slarvig planering ger IVO-kritik

Etik En privat vårdgivare i Stockholms län får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vårdgivaren har inte planerat, lett och kontrollerat verksamheten enligt tandvårdslagen och har också brustit i sin utredning av en vårdskada.
24 feb 2021
Plusmaterial

Tandläkare får kritik för dålig protetik

Etik Patienten fick stora problem efter att ha fått en protetisk bro i vänster underkäke. Besvären var till stor del en följd av tandläkarens bristande pre­protetiska arbete och behandling, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
21 jan 2021
Plusmaterial

Skattefuskare får tillbaka tandläkarlegitimationen

Etik Tandläkaren dömdes för grovt skatte­brott och grovt bokföringsbrott i sin verksamhet som tandläkare och därför återkallades hans legitimation 2015. Men förra året fick han tillbaka legitimationen.
2 feb 2021
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch