Tandläkare dömd för grovt bokföringsbrott

11 jun 2013
Dela artikeln
Göteborgs tingsrätt har dömt en tandläkare för grovt bokföringsbrott. Tandläkaren fick villkorlig dom med samhällstjänst i 160 timmar.

Enligt en rapport från Försäkringskassan fick tandläkaren år 2008 ersättning från kassan med 191 266 kronor samt patientavgifter på 4 37 119 kronor. Däremot redovisades sammanlagt endast 562 792 kronor. 2009 var ersättningen från Försäkringskassan 1 891 140 kronor samt 2 166 758 kronor i patientavgifter. Sammanlagt redovisades 2 570 000 kronor.

Skatteverket sköntaxerade tandläkaren och höjde intäkterna under 2008 med 200 000 kronor och för 2009 med 1 800 000 kronor.

Trots att tandläkaren tillämpade kontaktmetoden har han vid årens slut inte redovisat några kundfordringar. Några verifikationer med kunds namn och personnummer och ersättning från kassan har inte sparats. Inte heller finns kontoutdrag och underlag från bankgirot. Det finns inte heller något underlag för kontokortsbetalningar.

Den bristfälliga och felaktiga bokföringen innebär att rörelsens belopp och ställning samt resultatet inte har kunnat bedömas. Det innebär enligt tingsrätten att det är ett bokföringsbrott.

Tandläkaren själv anser sig oskyldig och hänvisar till att en annan person skött bokföringen. Den utredning som gjorts visar att denne person saknar nödvändiga kunskaper i bokföring. Tingsrätten skriver dock att bristerna i bokföringen till viss del berott på en felaktig redovisning av tandläkaren till den som skötte bokföringen.

Förutom grovt bokföringsbrott hade åklagaren yrkat på näringsförbud för tandläkaren, men domstolen valde att bortse från det sistnämnda, och dömde honom för grovt bokföringsbrott.

Men påföljderna kan bli fler; Försäkringskassan utreder nu om tandläkaren har fått ut för mycket i tandvårdsersättning, och IVO, Inspektionen för vård och omsorg, utreder om tandläkarens ska anmälas till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, det sistnämnda på grund av flera fall av misstänkt felaktig vård och till och med skadlig vård, något som kan leda till att han mister sin legitimation.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch