Tandläkare har ökad risk för hudcancer
Clas Oscarsson, tandläkare Stockholm, åker gärna skidor utomlands. I mars i år var han exempelvis i Italien. Han har tagit bort basalcellscancer två gånger.

Tandläkare har ökad risk för hudcancer

Cancer 5 jun 2018
Dela artikeln
Tandläkare löper numera mer än 2,5 gånger högre risk att drabbas av basalcellscancer än jordbrukare, skogsbrukare och trädgårdsmästare, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tandläkare tillhör dem som har högst risk att utveckla basalcellscancer (BCC) i huden, enligt ett pressmeddelande från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Yrket har relativt hög socioekonomisk status och tandläkare vistas inte i solen på arbetstid. Den ökade risken tros bero på att de då och då utsätts för intensiv sol på fritiden.

Clas Oscarsson

Clas Oscarsson, vd och ägare på Tandvårdshuset i centrala Stockholm, åker gärna och ofta utomlands för att åka skidor eller njuta av solen i samband med fortbildningskurser. Han har tagit bort basalcellscancer två gånger.

– Som man, så lär jag mig aldrig och blir överraskad att solen tar så bra i alperna. ”Glömde visst solskyddsfaktorn igen, första dagen”, säger han.

Basalcellscancer i huden är världens vanligaste form av cancer, och blir allt vanligare. Exponering för sol är den främsta riskfaktorn. Dödligheten är mycket låg och BCC bildar sällan metastaser, men den orsakar mycket lidande och kostar sjukvården en hel del, eftersom den är så vanlig.

Tidigare var det framför allt människor som jobbade utomhus som drabbades, men nu har yrken som tandläkare, läkare och jurister gått om yrkesgrupper som jobbar ute i solen.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ett vetenskapligt råd som behandlar frågor om ultraviolett strålning. De vill öka medvetandet om risken för hudcancer och att utsätta sin hud för starkt solljus på solresor och på fritiden.

Läs SSM:s rapport om ultraviolett strålning här. 

Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Cancer"

Håll koll på muncancern

Metod Enklare biopsimetoder kan underlätta screening och samarbetet mellan specialist- och allmän­tandvård. Och öka intresset hos allmäntandläkarna för ­munslemhinne­förändringar.
16 mar 2021
Plusmaterial

Hon forskar om bakterier och cancer

Forskaren Det kanske dröjer innan cancergåtan är löst, men kunskapen man får längs vägen gör stor nytta. Det är en drivkraft för Margaret Sällberg Chen, som forskar om sambandet mellan cancer och munbakterier.
13 okt 2020
Plusmaterial

Tandläkare missade bennekros och cancer

Etik En molar extraherades men ­alveolen läkte inte. Det behandlades som alveolit. Först efter tre månader fick patienten remiss till käkkliniken. Där upptäcktes en stor käkbensnekros och lymfkörtelcancer.
12 jan 2021
Plusmaterial

Missade cancer – patienten dog

Etik Trots svåra besvär på grund av sår i kinden bollades den multisjuka kvinnan runt inom tandvården i två och ett halvt år utan att få en ordentlig undersökning eller diagnos. Det visade sig vara cancer. Patienten avled tidigare i år.
23 sep 2020
Plusmaterial

Cancerbehandling försenades av sen diagnos

Etik Cancerdiagnosen fördröjdes länge på grund av att kontroller och vävnadsprover uteblev. Trots att patienten till slut fick omfattande kirurgi och strålbehandling fick hon senare tillbaka cancern och botande behandling var inte längre möjligt.
15 apr 2020
Plusmaterial

Orala mikrobiotans kopplingar till allmänhälsan

Vetenskap Oral hälsa skapas i ett symbiotiskt förhållande mellan den residenta orala mikrobiotan och värden. Lokala bakteriella förändringar som resultat av ekologiska störningar kan leda till en dysbios, vilket anses vara ett avgörande inslag i patogenesen för parodontit och dental karies. Dysbios i den orala mikrobiotan har också kopplats till allmänsjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. Det är därför tänkbart att ett symbiotiskt förhållande mellan den orala mikrobiotan och värden kan ha positiva effekter utanför munhålan.
11 mar 2020

Att förlora ansiktet

Metod Till specialisttandvården i Örebro kommer patienter som på grund av exempelvis cancer förlorat näsa, öga eller öra. Tandvårdens långa erfarenhet av implantat är en viktig framgångsfaktor i behandlingen av dessa patienter.
17 dec 2019
Plusmaterial

Muncancer ska upptäckas med AI

Oral cancer Patienter med risk för muncancer ska upptäckas i tid inom tandvården med hjälp av borstprov och artificiell intelligens, AI. Det testas nu i ett forskningsprojekt.
28 nov 2019

Parodontit kan ge käkbensdöd

Forskaren Parodontit kan orsaka käk­bens­nekros hos patienter som medicineras med bisfosfonater. Det visar käkkirurgen Fredrik Hallmers forskning. Därför rekommenderar han tand­läkare att behandla patienter för parodontal sjukdom när medicineringen startar.
26 jun 2019

Fler läkemedel misstänks orsaka osteonekros i käken

Forskning Allt fler rapporter kommer om läkemedelsrelaterad osteonekros i käken. Nu har brittiska forskare sammanställt rapporterna.
7 mar 2019

Sen upptäckt av cancer bilateralt i munhålan

Vetenskap Undersökning av munhålans slemhinnor ingår i en sedvanlig tandläkarundersökning, och förändringar med avvikande utseende ska utredas. Här beskrivs ett fall med två intraorala maligna tumörer som upptäcktes i ett avancerat stadium på en svårundersökt patient.
13 dec 2018

Unik jättestudie ­avslöjar genetiska tandhälsofaktorer

Forskning I en studie på över 500 000 personer har forskare ­hittat närmare 100 ställen i människans arvsmassa som är kopplade till karies eller tandlossning. De gener som anses mest intressanta har betydelse för tandkvalitet och immunförsvar.
25 sep 2018

Beteltuggning skördar liv

Papua Nya Guinea har högst andel muncancer i ­världen i förhållande till befolkningsmängd. ­Orsaken är betelnötter, men också stor brist på tandvård och avsaknad av vägar – människor kan behöva gå i dagar för att ta sig till en klinik.
12 sep 2018
Plusmaterial

Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor

Forskning Personer med dålig tandhälsa hade 45 procents högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och 58 procents högre risk att dö i cancer, enligt ny svensk studie.
7 jun 2018

Samband hittat mellan parodontit och cancer

Forskning Finska forskare har funnit ett samband mellan parodontit och cancer. Den starkaste kopplingen tycks vara till cancer i bukspottkörteln.
5 apr 2018

Samband mellan parodontit och cancer

Munhälsodagen Risken att dö i bukspottkörtelcancer är nästan dubbelt så stor för patienter som har parodontit än för dem som inte har det. Det visar ny finsk forskning som Tandläkartidningens vetenskapliga redaktör Björn Klinge berättade om i dag på internationella munhälsodagen.
20 mar 2018

Screening kan minska insjuknande i munhålecancer

Vetenskap Oral cancer har hög morbiditet och mortalitet om den inte upptäcks i tid och antalet sjukdomsfall ökar. Ett nationellt program för screening av munhålan skulle kunna minska antalet cancerfall betydligt, eftersom en stor del av cancerfallen orsakas av miljö- och livsstilsfaktorer. Tobak, alkohol och dålig tandhälsa är några av riskfaktorerna.
17 aug 2017

Han hoppas få svar i saliven

Forskaren Ett enkelt salivprov för tidig upptäckt av några av våra vanligaste folksjukdomar. Det hoppas forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson ska bli verklighet genom en av världens största familjestudier, Malmö Offspring Study (MOS).
8 jul 2016
Plusmaterial

Cancerbehandling en risk för tandhälsan

Forskning Bröstcancerbehandling av postmenopausala kvinnor med aromatashämmare ökar risken för sämre tandhälsa och parodontit. Patienterna bör därför kontrolleras regelbundet, menar forskare.
10 jun 2016

E-cigaretter kan vara cancerframkallande

Forskning Både med och utan nikotin orsakar röken från e-cigaretter skador på DNA-molekylerna i svalgceller. Forskarna varnar för att e-cigaretterna kan vara cancerframkallande.
29 apr 2016

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch