Tandläkare kan upptäcka osteoporos
Joanna Gullberg lade fram sin doktorsavhandling i oktober 2021. Nu går hon specialistutbildning i odontologisk radiologi.

Tandläkare kan upptäcka osteoporos

OSTEOPOROS 5 jan 2022
Dela artikeln
Joanna Gullberg forskar om hur benskörhet kan upptäckas inom tandvården genom att analysera röntgenbilder automatiskt.

Hur kan tandvården upptäcka individer som är i riskzonen för att drabbas av osteoporos och benbrott?
– Det finns ett samband mellan åldersrelaterade förändringar i käkbenet och övriga skelettet. Tandröntgenbilder kan vara ett verktyg för att identifiera individer som lider av benskörhet. Som en del i mitt avhandlingsarbete har vi utvärderat en kommersiell mjukvara för automatisk analys av benvävnaden i tandröntgenbilder med hänsyn till benskörhet. Vi kom fram till att mjukvarans förmåga att hitta patienter med risk för benskörhet och fraktur behöver utvecklas vidare för att förbättra dess prestanda innan den kan börja användas.

Vad visar din forskning om tandläkarnas inställning?
– Inställningen bland tandläkare är över lag positiv, men det finns vissa orosmoment. Det handlar om både om att ha tid och rätt kunskap.

Vilka hinder finns det?
– Generellt saknas det etablerade kontaktvägar för tandläkare till sjukvården vilket skapar oro och osäkerhet. Den största utmaningen är dock ytterst svagt intresse från läkarkåren att etablera ett samarbete.

Vad gör du sen du lade fram din doktorsavhandling i oktober 2021?
– Nyligen påbörjade jag en specialistutbildning i odontologisk radiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Janet Suslick

Joanna Gullberg

ÅLDER: 37 år.

JOBB: Specialisttjänstgöring i odontologisk radiologi, Linköpings universitetssjukhus.

UTBILDNING: Tandläkarexamen Malmö, 2010. Doktorsexamen, Malmö, 2021.

FORSKAR OM: Implementering av automatiserad bildanalys av benstruktur i intraorala röntgenbilder med inriktning mot osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer.

DOKTORSAVHANDLING: Joanna Gullberg lade fram sin doktorsavhandling ”Aspects of osteoporosis and fracture risk assessment in primary dental care – attitudes, willingness to pay and evaluation of an automated software” vid Malmö universitet i oktober 2021. Läs den här.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch