Tandläkare ska anmäla våld och försummelse
Tandläkare är skyldiga att anmäla misstanke om våld och övergrepp mot barn till socialtjänsten.

Tandläkare ska anmäla våld och försummelse

1 dec 2011
Dela artikeln
Som tandläkare är du skyldig att anmäla misstanke om våld, övergrepp och omsorgssvikt mot barn och ungdomar till socialtjänsten. Även våld mot vuxna kan anmälas under vissa omständigheter.

– Det räcker att du känner oro för ett barn för att du ska göra en anmälan. Det krävs inte mer än magkänslan att något inte står rätt till i en familj, säger Anna Jinghede, tandläkare och polis i Örebro.

Anmälan görs enligt socialtjänstlagen kapitel 14. Anmälan kan göras per telefon, men bör göras skriftligen om det inte är ett akut fall, anser Anna Jinghede. Det krävs ingen särskild blankett. Det viktigaste är att dina kontaktuppgifter och barnets namn och personnummer framgår samt att du beskriver dina iakttagelser. Socialtjänsten avgör om fallet ska utredas och vad som ska göras. Om missförhållandena verkar fortsätta bör du anmäla det flera gånger.

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 15 2011, eller i Tandläkartidningen +.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch