Tandläkarförbundet kritiserar lagförslag

8 nov 2012
Dela artikeln
Papperslösa bör ha rätt till tandvård på samma villkor som andra som bor i Sverige. Det anser Sveriges Tandläkarförbund. Så blir det inte om regeringen säger ja till ett nytt lagförslag.

Enligt förslaget ska papperslösa vuxna enbart ha rätt till tandvård som inte kan anstå. Övrig tandvård får de betala helt själva, eller avstå. Det innebär att man frångår människovärdesprincipen i hälso- och sjukvårdslagen, anser Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Principen innebär att människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Vård ska ges efter behov, inte efter juridisk status, anser hon.

Dessutom är det orimligt att tandläkare i varje enskilt möte ska avgöra vad som är vård som inte kan anstå, tycker Tandläkarförbundet.

Svårtolkat

Om regeringen ändå säger ja till förslaget vill Tandläkarförbundet att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer som tydliggör hur begreppet ”vård som inte kan anstå” ska tillämpas. Annars kan det svårtolkade begreppet leda till rättsosäkerhet och att patienterna drabbas av onödigt lidande.

”Otydliga riktlinjer innebär onödig smärta för patienterna, rättsosäkerhet och också att vårdpersonal ställs inför juridiska tolkningar och avvägningar som är svåra att göra och som upplevs stå i konflikt med yrkesetiken”, skriver Tandläkarförbund till socialdepartementet i sitt remissvar till ”Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

Barn får gratis tandvård

Till skillnad från vuxna, föreslås papperslösa barn upp till 18 år få fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

Tandläkarförbundet anser att de ska ha rätt till kostnadsfri tandvård till och med att de fyller 19 år, på samma villkor som andra barn och ungdomar i landet.

Tandläkarförbundet ställer sig också bakom remissvaret som lämnas av Rätt till vård-initiativet.

”Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd” är en promemoria som innehåller förslag om hur papperslösas rätt till vård ska tillgodoses rent praktiskt. Den publicerades på regeringens webbplats i slutet av september och är ute på remiss fram till i morgon.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch