Tandläkarförbundet skär ner på personal
Förutom personalnedskärningarna ser Tandläkarförbundet bland annat över kostnaderna för lokaler och it.

Tandläkarförbundet skär ner på personal

Sparkrav 29 sep 2016
Dela artikeln
Sveriges Tandläkarförbund måste spara 1,5 miljoner kronor inför 2017. Besparingskraven leder nu till att två heltidstjänster ska bort på kansliet.

Det krävs 1,5 miljoner kronor i besparingar för att få Tandläkarförbundets budget i balans till 2017. Det stod klart när bokslutet för 2015 i våras visade på ett stort underskott samtidigt som budgeten för 2016 tvärtemot förväntat positivt resultat såg ut att ge ett fortsatt stort underskott.

Enligt förbundsordförande Hans Göransson fick styrelsen inga signaler på att underskottet skulle uppstå. Grunden till den dåliga ekonomin ligger ändå några år tillbaka, menar han, närmare bestämt 2012 då Privattandläkarna med sina 3 000 medlemmar lämnade Tandläkarförbundet. I ett slag försvann en stor andel av medlemsintäkterna.

Medlemsantalet är fortfarande inte på tidigare nivåer även om många har återinträtt som medlemmar i nybildade riksföreningen Tandläkare – Egen verksamhet, TEV.

Enligt Hans Göransson är det nu framför allt de sjunkande externa intäkterna, till exempel förlorade och förändrade varumärkesavtal med företag, tillsammans med de kvarstående obalanserna som gör att verksamheten måste bantas.

– Det är de externa intäkterna vi har minst möjlighet att påverka. De ger också så pass stora bortfall att de inte går att väga upp med till exempel ökade medlemsavgifter.

När förbundsstyrelsen blev varse hålet i budgeten gjordes en översyn av ekonomin.

– Vi vände på alla stenar, synade avtal och stramade åt på flera håll. Men det räcker inte, vi måste säga upp personal, säger Hans Göransson.

Från och med årsskiftet sägs nu de två handläggarna upp, vilket innebär att antalet som är heltidsanställda av förbundet minskar från sex till fyra. Tandläkarförbundet krymper också kostnaderna för it och ser över lokalkostnaderna för kansliet som ligger i Gamla stan i Stockholm.

Vad kommer personalnedskärningarna att innebära för verksamheten?

– Det kommer framför allt att märkas på den politiska verksamheten, i arbetet mot myndigheter. Det blir också mindre personalstöd för olika delar till exempel studerandeverksamheten. Även för övrigt kan det märkas genom att förbundet kommer att ha en mindre förmåga att svara på frågor.

Om de åtgärder som görs nu är tillräckliga är svårt att säga, enligt Hans Göransson.

– På kort sikt är de det. Hur det blir på lång sikt är svårare att se.

Vilket ansvar har styrelsen för det ekonomiska läget?

– Vi i styrelsen har alltid ansvaret att följa ekonomin. När vi fick signalerna i våras om hur läget var agerade vi. Hade vi fått signaler tidigare hade vi förstås agerat tidigare.

Är du nöjd med hur ni har hanterat situationen?

– Vi har försökt fatta beslut som varit riktiga utifrån den information vi har haft i olika situationer. Men jag är naturligtvis inte glad över situationen, jag önskar att vi hade ett annat läge. Vi har tvingats ta svåra men nödvändiga beslut.

Vilken är Tandläkarförbundets viktigaste uppgift framöver?

– Det är fortfarande att driva tandläkarnas frågor. Förbundet kommer fortfarande vara en kunskapsförmedlare, genom information på hemsidan, artiklar i Tandläkartidningen och inte minst genom kursverksamheten.

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch