Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning
Tjänstetandläkarna vill att patienternas kostnad för tandvård hamnar på samma nivå som för övrig hälso- och sjukvård, men organisationens ordförande Chaim Zlotnik värnar om tandläkarnas fria prissättning och fria etableringsrätt. Foto: Janet Suslick

Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning

Högkostnadsskyddet 7 dec 2020
Dela artikeln
Tandvårdens högkostnadsskydd ska utredas. Regeringen vill att det ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Tandläkarnas representanter är oroliga för att det kan hota fri prissättning och fri etableringsrätt och att patienterna kan bli förlorarna.

Den pågående utredningen om jämlik tandhälsa har fått ett utvidgat uppdrag. Ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd ska utredas och förslag på alternativa modeller ska presenteras.

Det nya högkostnadsskyddet ska stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård samt uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem, skriver socialdepartementet i ett tilläggsdirektiv.

Farhågor och förhoppningar
Vilka farhågor och förhoppningar har Chaim Zlotnik, ordförande i Tjänstetandläkarna och Patrik Andrén, ordförande i Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV) inför utredningen om jämlik tandhälsa efter det senaste tillägget från regeringen?

– Från Tjänstetandläkarnas sida har vi under många år varit av den uppfattningen att tandvårdsstödet ska vara utformat så att patienternas kostnad för tandvård hamnar på samma nivå som övrig hälso- och sjukvård. Av det skälet är vi i grunden positiva till tilläggsdirektivet, säger Chaim Zlotnik.

Däremot är han förvånad över att utredningen ska vara klar redan 1 mars 2021. Tiden kan bli för knapp, befarar han.

– Vi känner också en oro över att tilläggsdirektivet inte innehåller några anvisningar kring fortsatt fri prissättning och fri etableringsrätt som vi anser är grundläggande faktorer för att uppnå kostnadstäckning inom tandvården. Genom att säkerställa dessa förutsättningar undviker man risken att komma tillbaka till den situation som vi hade när tandvården var underfinansierad.

Chaim Zlotnik betonar vikten av en bra arbetsmiljö för anställda tandläkare och goda förutsättningar för exempelvis kompetensutveckling.

– Det är på så sätt vi kan utföra tandvård av god kvalitet, säger han.

”Patienterna kan förlora”

Patrik Andrén TEV privattandläkare

Patrik Andrén

Patrik Andrén, ordförande i TEV, befarar att patienterna kommer att förlora på förändringar i tandvårdssystemet.

– Vår farhåga är att utredningen ska äventyra ett väl fungerande statligt ersättningssystem som bidrar till en god tandhälsa och ger ett ekonomiskt stöd vid mer omfattande vårdbehov hos majoriteten av befolkningen.

– Vi bör under inga omständigheter byta det befintliga systemet till en modell liknande den inom hälso- och sjukvården, säger han.

Vill se riktade insatser
Han ser dock att delar av befolkningen riskerar att komma i kläm med dagens system.

– Det är inte bara socioekonomiskt utsatta grupper och nyanlända svenskar utan grupper inom den kostnadsfria barn och ungdomstandvården och den landstingsfinansierade tandvården för särskilda grupper. Många vårdgivare hanterar dessa grupper på etiska grunder men med sviktande vårdekonomi.

Patrik Andrén vill se riktade insatser mot utsatta individer snarare än schabloniserade grupper – både i tandvården och i övriga hälso- och sjukvård.

Läs mer om tilläggsdirektivet och utredningen i Tandläkartidningens artikel ”Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Utredningen om jämlik tandhälsa"

Prisregleringar kritiseras i remissvar

Tandvårdsutredning De flesta som har skrivit remissvar till utredningen om jämlik tandhälsa som presenterades i våras är positiva till det mesta i den, men Försäkringskassan tror att reformer kan införas först år 2027, och flera instanser vill inte ha någon prisreglering.
6 okt 2021
Plusmaterial

Budgetproposition utan nya tandvårdssatsningar

Budget Utredningen om jämlik tandhälsa sätter inga spår i förslaget till statens budget för 2022, som regeringen lämnade till riksdagen i dag.
20 sep 2021

Sveriges Tandläkarförbund svarar på tandvårdsutredningen

Tandvårdsutredning En förenklad problembild och ett förslag som inte leder till målet om en jämlik tandhälsa. Det är några av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på tandvårdsutredningen. Man anser också att tandläkarprofessionen borde ha fått komma till tals i större utsträckning.
2 sep 2021
Plusmaterial

Mannen bakom utredningen

Mötet Efter tre års arbete har den statliga utredningen om jämlik tandhälsa levererat sitt slutbetänkande. Utredningens huvud­sekreterare Martin Färnsten har uppskattat att få lära sig ett system så grundligt, och kan nu äntligen prata om förslagen.
3 maj 2021
Plusmaterial

Nytt stödförslag för vuxna med särskilda behov

Tandvårdsutredning Utredningen om jämlik tandvård föreslår ett nytt statligt, selektivt tandvårdsstöd för vuxna med särskilda behov. Om riksdagen säger ja kommer runt 5 procent av alla vuxna patienter ha rätt till det.
27 apr 2021
Plusmaterial

Debatt: Tillvarata tandvårdens resurser bättre

Debatt Vi, folktandvårdens tandvårdschefer, välkomnar den nya tandvårdsutredningen som tydligt lyfter behovs- och solidaritetsprincipen och är ett steg på vägen mot en mer tillgänglig tandvård. Vi är dock oroliga för att utredningens förslag inte räcker till för att lösa de regionala problem som påverkar tillgången till tandvård för stora delar av befolkningen.
3 maj 2021

Debatt: Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Debatt Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.
10 maj 2021

TEV oroliga för sämre kostnadstäckning

Tandvårdsutredning Patrik Andrén, ordförande för Tandläkare – Egen verksamhet, TEV, tycker att utredningen för jämlik tandhälsa har gjort en bra genomlysning av svensk tandvård, men ser flera oroande förslag.
28 apr 2021

Hur var arbetet i referensgrupperna?

Tandvårdsutredning I en av den nya tandvårdsutredningens referensgrupper fanns flera representanter från riksföreningarna inom Sveriges Tandläkarförbund. Här berättar några av dem hur de upplevde arbetet.
29 apr 2021

Förbundet underkänner utredningens analys

Tandvårdsutredning Utredningen ger ett bra underlag, men förslaget löser inte problem med tillgänglighet och förutsägbarhet. Det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. Han ser också risker för en underfinansierad tandvård och en ökad administration för vårdgivarna.
6 apr 2021

Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Tandvårdsutredning Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.
6 apr 2021

Utredaren har lämnat över

Intervju Veronica Palm har lång erfarenhet som riksdags­ledamot, och har ett stort intresse för rättvisefrågor. I tre år har hon arbetat med utredningen om jämlik ­tandhälsa, nu är det upp till regeringen att lägga fram en proposition.
31 mar 2021
Plusmaterial

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss

REMISS Regeringen vill ha synpunkter på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Därför har den skickats på remiss till tandvårdsorganisationer, föreningar och andra intressenter.
29 mar 2021

Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor

TANDVÅRDSUTREDNING Alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm, särskild utredare, i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.
1 mar 2021

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

JÄMLIK HÄLSA Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.
6 nov 2020

Tandvårdsutredning försenas

JÄMLIK TANDHÄLSA Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.
13 jan 2020

Viss tandvård kanske kan bli sjukvård

Ojämlik tandhälsa Tandvård som är ett led i en sjukvårdsbehandling kan komma att ingå i hälso- och sjukvårdens finansieringssystem. Det säger Veronica Palm, som leder utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”.
27 maj 2019

Många förslag till Veronica Palm

Jämlik tandhälsa Regeringens tandvårdsutredare Veronica Palm mötte en engagerad publik när hon på årets odontologiska riksstämma i Göteborg berättade om det pågående utredningsarbetet.
12 dec 2018

Nu utreds hela tandvårds­systemet

Ojämlik tandhälsa Prissättning, kostnader och styrning är tre delar som kommer att vara under lupp de närmaste åren. Syftet är att få en mer jämlik tandvård där fler går till tandläkaren för förebyggande undersökningar.
17 maj 2018

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

Ojämlik tandhälsa För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.
18 apr 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch