Tandläkarstudenter lär sig för lite om strålskydd
Examensbeskrivningen för tandläkare bör innehålla konkreta lärandemål för medicinska bestrålningar, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Foto: Colourbox

Tandläkarstudenter lär sig för lite om strålskydd

utbildning 28 okt 2014
Dela artikeln
Både tandläkare och läkare får för lite kunskap om strålskydd under grundutbildningarna. Det visar en studie från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utredare Britt-Marie Danestig har genomfört studien på ett flertal olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, tandvården inräknad. Hon har jämfört utbildningarna med de krav som ställs i direktiv och vägledning från EU när det gäller kunskaper i strålskydd. Sverige har ställt sig bakom direktiven.

– För att uppfylla EU:s direktiv är det önskvärt att den statliga styrningen blir tydligare och samordningen mellan berörda myndigheter förbättras, säger Britt-Marie Danestig i ett pressmeddelande, och tillägger:

– Högskoleförordningens examensbeskrivningar för läkare, tandläkare, specialistsjuksköterskor och tandhygienister bör innehålla konkreta lärandemål som rör medicinska bestrålningar. Studien visar också att utbildningarna för sjukhusfysiker och röntgensjuksköterskor uppfyller kraven.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch