Tandsköterskan kommer att bli allt viktigare

Riksstämman 2016 17 nov 2016
Dela artikeln
Tandsköterskorna kommer att bli en allt viktigare resurs i framtidens tandvård. Både existerande och helt nya kompetenser kommer att efterfrågas. Det ställer krav på tandsköterskeutbildningen.

På symposiet ”Framtidens tandsköterskeutbildning” kommer en rad företrädare för tandvården att ge sin syn på hur tandsköterskeutbildningen behöver förändras för att möta framtidens behov. Inte minst kommer behovet av tandsköterskor att öka till följd av de stora pensionsavgångar som väntar.

De utmaningar som ruvar runt hörnet är till exempel en allt äldre befolkning där allt fler kommer att ha fler tänder kvar. Migration, smittrisk och resistensproblematik kommer att leda till stora utmaningar när det gäller infektionsrisker och patientsäkerhet, ny odontologisk teknologi kommer liksom nya organisations- och samarbetsformer. En annan framtidsutmaning är nya förväntningar på behandlingar från patienterna.

– Tandsköterskeyrket är ett yrke i utveckling. Därför måste utbildningen ses över så att tandsköterskorna får den kompetens som behövs, säger Louise Ericson, som är involverad i utbildningen som representant för Tandläkarförbundet.

Den grupp som ser över utbildningen har också tagit in erfarenheter från tandsköterskeutbildningarna i både Norge och Danmark.

– I Norge ingår tandsköterskeutbildningen i en treårig gymnasial utbildning där sista året fokuserar på tandsköterskeyrket. I Danmark är utbildningen eftergymnasial och bedrivs i samma lokaler som tandläkarutbildningen, vilket är bra eftersom det skapar en interaktion mellan de båda yrkena, säger hon.

Louise Ericson hoppas på bidrag från åhörarna med idéer kring tandsköterskeutbildningen.

– Kom med förslag, och ställ frågor på symposiet! uppmanar hon.

Program vid odontologisk riksstämma 2016

Vad? Framtidens tandsköterskeutbildning.
Vem? Bo Danielsen, Erja Anttonen, Gerd Bang- Johansen, Marie Udén och Louise Ericson (moderator).
När? Torsdag den 17 november klockan 09.00–10.00.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch