Tandsköterskeutbildningar får högsta betyg
Jonathan Berhane läser till tandsköterska i Nyköping. Nu är han ute på praktik på Folktandvården Ekensberg i Nyköping. Foto: Therese Sommarström

Tandsköterskeutbildningar får högsta betyg

KVALITETSGRANSKNING 10 feb 2020
Dela artikeln
Tre av fem tandsköterskeutbildningar som kvalitetsgranskades 2019 fick högsta betyg och har ”mycket hög kvalitet”.

Fem av drygt 20 tandsköterskeutbildningar i landet granskades av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 2019.

Tandsköterskeutbildningarna i Umeå, Växjö och Nyköping får MYH:s högsta betyg ”mycket hög kvalitet”.

I rapporterna efter kvalitetsgranskningarna står det:
”Myndigheten bedömer att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet.”

Tandsköterskeutbildningen i Karlstad får också godkänd och får omdömet ”hög kvalitet”.

Uppsala underkänns

Tandsköterskeutbildningen i Uppsala får däremot anmärkningar.

”Myndigheten bedömer att utbildningen inte i tillräcklig grad uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och inte har tillräckligt hög kvalitet.”

Bland annat är studenterna missnöjda med hur utbildningen är upplagd. De tycker att det är otydligt vad som förväntas av dem.

Utbildningen behöver en tydlig pedagogisk lärprocess även på den icke schemalagda tiden, så att utbildningen motsvarar heltidsstudier, anser MYH.

Monica Westerberg, utbildningsledare på Folkuniversitetets tandsköterskeutbildning i Uppsala håller inte med om att utbildningen skulle vara undermålig.

– Vi utbildar tandsköterskor som branschen är mycket nöjd med, säger hon.

Kritiken var besvärande, men Folkuniversitetet har åtgärdat allt som MYH hade synpunkter på, enligt Monica Westerberg.

Varierar i landet

Tandsköterskeutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som omfattar tre terminers heltidsstudier (325 yrkeshögskolepoäng) och kräver gymnasiekompetens.

Utbildningarna ordnas regionalt av olika aktörer och varierar en del, men det finns en nationell kursplan. Samtliga utbildningar blandar teoretiska studier med praktik.

Rikstäckande

Under 2020 startas 23 omgångar av utbildningen i 17 olika län. Ett par har börjat under vårterminen, men de flesta börjar i augusti eller september. De flesta har en fast studieort men några ges på distans.

Utbildningsomgångar godkänns löpande av MYH. Hittills är drygt 20 omgångar godkända för start 2021 och ett tiotal för start 2022 eller 2023.

Hög andel tar examen

Tandsköterskeutbildningen är populär. 2016 fanns drygt 5 700 sökande till 815 platser.

Genomströmningen är hög. Från 2012 till 2017 har andelen som examinerats i landet legat mellan 83 och 88 procent.

Antalet tandsköterskor som har tagit examen har ökat från 173 år 2013 till 772 år 2017. (Se mer statistik nedan.)

Läs mer om tandsköterskeutbildningarna på www.yrkeshogskolan.se.
Janet Suslick

Fanny Olovsson, Anton Berglund (i patientstolen) och Jawad Kaftaro går tandsköterskeutbildningen i Umeå. Huvudläraren Sara Hägglund tittar på medan de övar. Foto: Hamdija Comic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch