Tandsköterskor fick fel lön i tio år
● I Uppsala användes en fast tim­ersättning för helgarbete, när det hade varit korrekt att tillämpa kvalificerad övertids­ersättning kopplad till ordinarie lön. Foto: Colourbox

Tandsköterskor fick fel lön i tio år

Avtal 8 nov 2018
Dela artikeln
I Uppsala län får 22 tandsköterskor dela på drygt 1,3 miljoner kronor i retroaktiv lön efter felaktiga utbetalningar. Uppsalafallet berör inte tandläkarna, som har en annan avtalskonstruktion, men Tjänstetandläkarna betonar att man bör hålla koll på sin lön.

– Det som kommit fram i Uppsala kan nog sägas vara unikt inom tandvården genom att det rör sig om en relativt stor grupp medarbetare och felaktig lön under många år, säger Susanna Magnusson, ombudsman på Tjänstetandläkarna.

Susanna Magnusson

– Men att bevaka att rätt lön betalas ut är viktigt, och framför allt att reagera när det finns oklarheter i lönespecifikationen.

I Uppsala gäller den retroaktiva löneutbetalningen tandsköterskornas helgersättning för arbete vid folktandvårdens akuttandvårdsklink. I tio år betalade arbetsgivaren ut för låg timersättning genom att använda en fast timersättning för helgarbete, när det hade varit korrekt att tillämpa kvalificerad övertidsersättning kopplad till ordinarie lön.

100 000 kronor

Felaktigheterna upptäcktes sedan folktandvårdens HR-avdelning gått igenom gällande avtal.

Berörda tandsköterskor – varav en del hunnit gå i pension – kompenserades i samband med septemberlönen. För vissa tandsköterskor rör det sig om omkring 100 000 kronor.

– En dag nyligen när jag kom hem så låg det ett kuvert i brevlådan. I brevet stod det att 93 000 kronor skulle betalas ut retroaktivt före skatt. Jag blev 110 procent förvånad när jag fick brevet, jag hade faktiskt ingen aning om det här. Men det betyder mycket för mig som pensionär, berättar tandsköterskan Angela Nilsson för Upsala Nya Tidning.

Rätt lön

Cecilia Bernström

Folktandvårdens HR-chef Cecilia Bernström beklagar situationen:

– Det är tråkigt att det blivit fel, men från vår sida har det aldrig varit någon tvekan om att göra rätt för oss när det här blev känt. Jag är förvånad över att det kunde bli fel eftersom vi allmänt har bra koll på våra avtal, säger hon.

Kan tandläkare och andra medarbetare känna sig trygga med att ha fått rätt lön?

– Ja, vi har gjort ett omfattande städjobb nu genom att gå igenom avtalen och känner att vi står på fast mark. Jag upplever inte heller att det finns någon oro i den delen från personalen.

Nytt avtal

Bilden bekräftas av Uppsvenska TT-avdelningen där man inte ser något behov av att agera.

– Vi har inte lyft frågan hos oss och kommer med största sannolikhet inte att göra det heller. Det beror mycket på att våra avtal inte har samma konstruktion som det ser ut nu, säger lokalavdelningens ordförande Isabel Brundin, och tillägger att förhandlingar pågår om ett nytt avtal för akuttandvården.

Ränta på utebliven lön

En fråga som återstår att lösa i Uppsalafallet är eventuell rätt till ränta på utebliven lön

Vision – facklig part för tandsköterskorna – är i stort sett nöjd med hur arbetsgivaren hanterat ärendet, men har förbehållit sig rätten att även kräva ränta på beloppen.

– Det är inte utklarat än och vi har för närvarande jurister i arbete för att undersöka rättsläget, säger Jonas Wärnsberg på Vision i Uppsala.

Bevaka lönen

Susanna Magnusson tycker att kompensation för inflationen är högst rimligt.

– Det rör sig om en klar och förfallen fordran, och i sådana fall bör räntelagen gälla.

Tjänstetandläkarnas råd är att bevaka den lön som betalas ut så att det blir rätt och för att undvika framtida tvister.

– Jag ska inte säga att det är vanligt med sådana tvister, men de förekommer och bör i en del fall kunna undvikas genom att man är uppmärksam som arbetstagare, säger Susanna Magnusson.

Otydligt lönebesked

Hon tillägger att en bra grundregel är att vara uppmärksam när ett lönebesked är otydligt eller kortfattat och inte specificerar olika poster tillräckligt mycket.

– Det är självklart att man ska kunna förstå sin lönespecifikation. Känner man att så inte är fallet är det bra att kontakta arbetsgivaren för att stämma av att allt är rätt. Ofta kan det finnas olika tillägg eller ersättningar som komplicerar en löneutbetalning, eller andra faktorer som semester och sjukfrånvaro, säger Susanna Magnusson.

För hög lön

Är det stor skillnad på hur bra respektive dåliga olika arbetsgivare är inom detta område?

– Ja, det är vår erfarenhet att det skiljer mycket på hur seriöst olika arbetsgivare tar de här frågorna. Allmänt är också större organisationer bättre på att sköta löneadministration. Tyvärr stöter vi då och då på arbetsgivare som är riktigt dåliga på detta.

I sammanhanget kan också en bakvänd situation uppstå med för hög utbetald lön, vilket kan leda till återbetalningskrav från arbetsgivaren. Oavsett vilket, handlar det ofta om en rimlighetsbedömning.

Betala tillbaka

– Vi kan ta två ytterlighetsexempel. Säg en arbetsgivare som råkar trycka på utbetalningsknappen två gånger och att dubbel lön betalas ut, i sådana fall är det rimligt att arbetstagaren upptäcker det och betalar tillbaka.

– Men om det rör sig om små belopp över flera löneutbetalningar som man inte kan begära att en anställd ska ha koll på – då kommer saken i ett annat läge och arbetsgivaren kanske får stå för misstaget, säger Susanna Magnusson.

I Uppsala återstår frågan om den extra, oförutsedda lönekostnaden får konsekvenser för övrig verksamhet.

– Nej, det är visserligen ett stort belopp, men vi kommer förmodligen ändå att klara våra avkastningskrav. Det blir inga extra besparingskrav på grund av det som hänt, säger Cecilia Bernström.

Text: Fredrik Mårtensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch