Tandteknikerförbundet inför auktorisation

Certifiering 24 jan 2017
Dela artikeln
Sveriges Tandteknikerförbund inför auktorisation för sina medlemsföretag. Syftet är att säkerställa kvaliteten på de tandtekniska arbetena. Auktorisationen ska införas under 2017.

Enligt Tandteknikerförbundet måste de tandläkare som köper tjänsterna av laboratorierna kunna vara säkra på att de tandtekniska arbetena uppfyller de krav som patientsäkerheten och produktsäkerheten ställer. Då måste det också finnas dokumentation som styrker detta.

Det blir Tandteknikerförbundet som kommer att övervaka systemet med auktorisation och dit man kan vända sig om man misstänker att ett laboratorium inte lever upp till de kraven.

Certfiering
Auktoriseringen gäller i två år och kan därefter förnyas. Om det vid en revision visar sig att laboratoriet inte uppfyller kraven kan auktorisationen dras in. Företaget kan sedan ansöka om ny auktorisation.

De krav som kommer att ställas är bland annat att laboratorierna ska vara medlemmar i Tandteknikerförbundet, har godkänd kvalitetssäkring enigt ”ledningssystem”, att de följer lagen om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 samt är registrerade som tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter hos Läkemedelsverket.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch